چشم نگاه صداقت


ما معمولا توی صورت هم نگاه نمی کنیم
ما معمولا توی چشم هم نگاه نمی کنیم

راستی آخرین باری که مستقیم توی چشم کسی نگاه کرده اید کی بوده؟

راستش نگاه کردن توی چشم های یکی خیلی شجاعت میخواد

چون چشم ها و صورت ما حس ما رو نشون میده
همون حس واقعی
همون حسی که چه بد باشه چه خوب کاریش نمیشه کرد

همون حسی که اگر ازش خوشمون نیاد نمی تونیم راحت پنهانش کنیم

اگر نسبت به کسی بی تفاوتیم یا متنفریم یا ...
نگاه کردن کاملا دستمونو رومی کنه

اصلا این تست صداقته
چه با خودتون چه با دیگران

اگر از چشم طفره رفتید پس از حقیقت طفره می رید

اصلا آخرین باری که مستقیم توی چشمهای خودتون توی آیینه نگاه کردید کی بوده؟

نظرات

برای تجربه‌ی کل نانوشته ها؛ لطفا فهرست موضوعی و زمانی بالای صفحه را ببینید!

کارما برای خودم و برای تارا!

خودکشی!

شُکرگذاری در لحظه!

چرا می‌نویسم؟ چون هستم؟

عدالت - عدالتِ لحظه

مکالمات من و تارا

زندگی در جنگل

کونِ کار -۶- آیا معنویت جدی است؟

توجه به خود، اتصال با خدا

تنهایی و آرامش جاده