دنیای ذهندیگه کاملا کارکرد ذهن رو فهمیدم
رویا یا ذهن یا خواب های ما در واقع کامل کننده ی دنیای واقعی هستند
ما توی یه دنیای واقعی زندگی می کنیم
که خیلی از کارا و آرزوها رو نمی تونیم انجام بدیم
اینجاست که خواب رویا یا مذهب یا معنویات به کمک ما میاد
من توجه کردم هر چیزی که توی بیداری بهش نمیرسیم یا توی ناخودآگاهمون باشه شب خوابشو می بینیم
وقتی مجردیم خواب زن می بینیم
همه مردها اینو تجربه کردند
وقتی به خدای مهربان و بخشنده و عالم و توانا نیاز داریم به راحتی اون رو توی ذهنمون می سازیم
در واقع این ذهن میتونه سختیهای دنیای مادی و واقعی رو کمی تعدیل کنه
ذهن و ماورا اونقدر قوی و واقعیه که کاملا میشه باهش زندگی کرد
و میشه اون رو پذیرفت
با تمرین های زیاد ذهنی بعضی از ما زیاد وارد این دنیا میشیم
و این دنیای ذهنی به یک واقعیت برای ما تبدیل میشه
در واقع هر کاری که ما انجام می دیم به ذهن نیاز داریم
این ذهن ماست که هر چیزی رو پیش بینی میکنه تا ما رو در برخورد با امور ناشناخته یاری بدهحتی در بعضی دین ها مردن رو هم با تمام جزئیات پیش بینی می کنن

نظرات

برای تجربه‌ی کل نانوشته ها؛ لطفا فهرست موضوعی و زمانی بالای صفحه را ببینید!

کارما برای خودم و برای تارا!

خودکشی!

شُکرگذاری در لحظه!

چرا می‌نویسم؟ چون هستم؟

عدالت - عدالتِ لحظه

مکالمات من و تارا

کونِ کار -۶- آیا معنویت جدی است؟

زندگی در جنگل

توجه به خود، اتصال با خدا

تنهایی و آرامش جاده