نجات خاک

زمان خواندن 1 دقیقه ***نجات خاک
---
جسم خاک از عشق بر افلاک شد...

مدتی مقاومت کردم. خاک؟ خاک هم موضوعی است که باید به آن بپردازیم؟ این همه موضوعات جالب و جذاب! خاک هم شد چیز! خاک همه جا ریخته! 
اگر روزه نگرفته باشی در ٢۴ ساعت گذشته چیزی خوردی! اگر خاک کشاورزی نبود من و تو الان گرسنه بودیم! به همین سادگی!
پدرت چیزی خورده، مادرت، شیری که می‌نوشی! گوشتی که می‌خوری! همه چیز از خاک شروع می‌شود! خلقت از خاک آغاز می‌شود!
خاک در ادبیات ما و در سفره‌های ما جایگاه بزرگی دارد. 

چند روزی مقاومت کردم! من دنباله روی کسی نیستم! ولی عشق را در آن دیدم که برای فرزندم! برای همه‌ی کودکان! برای خودم! برای همه‌ی انسان‌ها کاری بکنم. من هم درگیر شدم ...
من هم همصدا شدم...
لِ‌  لِ لِ ‌  لِ لِ لِ لِ لِلی 
‌ لِ لِ لِ لِلی لی
لا لا  لِ لِ لِلی لی لی

خودتان گوش کنید مابقی داستان را از زبان پیرِ سرزمینِ هندوستان بشنوید
لینک برای دیدن ویدیوی خاک

نظرات

برای تجربه‌ی کل نانوشتنی ها؛ لطفا فهرست موضوعی و زمانی بالای صفحه را ببینید!

حل اختلافِ خانوادگی

پذیرشِ کامل

عشق چیست؟

جدا شدن از هویت کار

میراثِ من!

در جستجوی سلامتی - مراسم غذا

وصلهء ناجور

شُکرِ موفقیتِ کامل

عدالت نامه

رابطهء من با دنیا