حرفهای فشرده

 حرفهای فشرده

---

انیشتین گفت انرژی وقتی فشرده شود ماده ایجاد می‌شود. این نوشته‌ها هم حرف‌ها و حس های فشرده ‌ی من است. وقتی کمتر حرف می‌زنم کم کم نوشته‌ای متولد می‌شود. شاید بیست و چهار ساعت فقط با تارا دخترم حرف بزنم. از این سکوت حرفهایی زاده می‌شود. الان در پای زیارتگاه نشسته‌ام. پای کوه. پای جنگل. زیارتگاه من همین کوه است. همین جنگل. همین درختان. در راه رباعیات خیام با خوانش بنفشه طاهریان را گوش می‌دادم. خیام آمد و دستی زد بر این حال. دوست داشتم این حال را با شما هم در میان بگذارم. https://soundcloud.app.goo.gl/jKa76v88ZW82gXiJ6


نظرات

برای تجربه‌ی کل نانوشته ها؛ لطفا فهرست موضوعی و زمانی بالای صفحه را ببینید!

کارما برای خودم و برای تارا!

کونِ کار -۶- آیا معنویت جدی است؟

خودکشی!

شُکرگذاری در لحظه!

عدالت - عدالتِ لحظه

چرا می‌نویسم؟ چون هستم؟

تنهایی و آرامش جاده

کونِ کار -٣ - آیا مراقبه فرار است؟

توجه به خود، اتصال با خدا

مکالمات من و تارا