حرفهای فشرده

زمان خواندن 1 دقیقه ***

 حرفهای فشرده

---

انیشتین گفت انرژی وقتی فشرده شود ماده ایجاد می‌شود. این نوشته‌ها هم حرف‌ها و حس های فشرده ‌ی من است. وقتی کمتر حرف می‌زنم کم کم نوشته‌ای متولد می‌شود. شاید بیست و چهار ساعت فقط با تارا دخترم حرف بزنم. از این سکوت حرفهایی زاده می‌شود. الان در پای زیارتگاه نشسته‌ام. پای کوه. پای جنگل. زیارتگاه من همین کوه است. همین جنگل. همین درختان. در راه رباعیات خیام با خوانش بنفشه طاهریان را گوش می‌دادم. خیام آمد و دستی زد بر این حال. دوست داشتم این حال را با شما هم در میان بگذارم. https://soundcloud.app.goo.gl/jKa76v88ZW82gXiJ6


نظرات

برای تجربه‌ی کل نانوشتنی ها؛ لطفا فهرست موضوعی و زمانی بالای صفحه را ببینید!

حل اختلافِ خانوادگی

عکس های قاجاری

شُکرِ موفقیتِ کامل

جدا شدن از هویت کار

روایت های ذهن برای زندگی

وصلهء ناجور

عدالت نامه

میراثِ من!

پذیرشِ کامل

رابطهء من با دنیا