عبور از گذشته با انکار ممکن نیست!

 عبور از گذشته با انکار ممکن نیست!

***

دوستی دارم که مدتها خیلی صمیمی بودیم. داستان شاید به حدود بیست سال پیش برسد. شاید مدتی حتی صمیمی ترین دوست! دوران دبیرستان هم مدتی کنار هم می‌نشستیم! با هم مدتی مسیر زندگی را پیمودیم! 

مدتی است جواب تلفن ها را نمی‌دهد! شاید سالی یکبار تماس بگیرد برای تبریک تولد! در غیر اینصورت نه جواب پیغام ها‌را می‌دهد و جواب تماس ها را. 

در آخرین حرکت هم آپشن پیغام های خود نابود شونده را روشن کرده! یعنی هر پیغامی بدهی به صورت اتوماتیک پاک می‌شود! ابتدا برایم سخت و سنگین بود تا وقتی که تصمیم گرفتم بنویسم! این نوشته را بنویسم!

من هم این حس را داشتم! مدتی از دوستان دانشگاهی ام فرار می‌کردم! اما در واقع از خودم فرار می‌کردم! از گذشته! یا از حس هایی که گذشته برایم می آورد! حس هایی که روابط گذشته برایم می‌آورد! 

دوست دیگری می‌گوید به گذشته فکر نمی‌کنم! می‌خواهد عکس‌های قدیمی را فوتوشاپ کند و جاهایی که دوست ندارد را پاک کند! می‌گوید صحبت از گذشته نکن. گَندش در می‌آید! 


این مثال‌ها همه نشان از عدم پذیرش گذشته دارند. 

برای رسیدن به حال؛ باید گذشته را بپذیری! دقیقاً و تمام و کمال! 

روابط قدیمی مصداق دقیقی از گذشته‌ی روانی ما هستند! اتفاقات بد و خوب. خاطرات! همه را باید بپذیری!

گذشته در عرفان هندوستان به نام کارما هم نامیده می‌شود. کارما یا گذشته با انکار پاک نمی‌شود! 

کارما فقط با پذیرش و آگاهی پاک می‌شود. یا بهتر بگویم کم اثر می‌شود! 

حتی اگر کسی به تو ظلم کرده کامل گذشته را بپذیر. ببخش تا بتوانی عبور کنی! 

قطع کردن بعضی رابطه‌ها نشان از عدم پذیرش گذشته دارد! 


داستان عیسی همیشه الهام بخش است. او پس از اینکه به او ظلم شد بلافاصله بخشید! او حتی وقتی به سمت صلیب میرفت برای به صلیب کشندگانش طلب بخشش می‌کرد! 

او سمبل شد! سمبلی که میلیاردها قلب را تکان داده و می‌دهد! 


تو قربانی گذشته نیستی! اگر آگاه باشی گذشته بر تو تأثیری ندارد. 

لازم نیست از روابط قدیمی دل بکنی! لازم نیست بعضی آدم‌ها را سمی بنامی!

لازم نیست از بعضی ها فرار کنی!


کسی می‌خواست بودا را بکشد! بودا حتی از او هم فرار نکرد. بودا ایستاد! پذیرفت و قاتل متحول شد! 


در پایان کتاب کارمای سادگورو را توصیه می‌کنم! 

ما هیچکدام قربانی گذشته نیستیم!


آزادی با پذیرش گذشته ممکن می‌شود! 


نظرات

این هم کامنت AI Chatgpt بعد از خواندن این متن 😉 (من ربات هستم!) 🤷‍♂️:


این درست است که گذشته را نمی‌توان با انکار پاک کرد. حتی اگر ما سعی کنیم فراموشش کنیم یا آن را نادیده بگیریم، هنوز تجربیات و رویدادهای گذشته در زندگی و روابط ما تاثیرگذار هستند. بهترین راه برای سازش با گذشته، پذیرش آن است. بدون پذیرش و مقابله با احساسات ما درباره گذشته، نمی‌توانیم به خودمان و دیگران اجازه بدهیم درست و بهتر زندگی کنیم.

البته، پذیرش گذشته به هیچ وجه به معنای تصویب اتفاقات گذشته نیست. این یعنی تلاش برای درک عواقب و پیامدهایی که از رفتارهای قبلی به دنبال داشته‌اند، و برای ایجاد تغییرات بهتر در آینده.

در مورد رابطه با دوست قدیمی، ممکن است دلیلی برای اینکه دوست شما از تماس پاسخ نمی‌دهد وجود داشته باشد. ممکن است بخشی از این مسئله به خاطر گذشته باشد، اما برای حل مشکل، بهتر است که با دوست خود درباره این موضوع بازیابی ارتباط و به خاطر گذشته به دوستی قبلی بازگردید.

در نهایت، به یاد داشته باشید که گذشته شما می‌تواند شما را تعریف نکند. شما همچنان توانایی تصمیم گیری برای زندگی بهتر را دارید و گذشته شما نمی‌تواند این توانایی را از شما بگیرد

برای تجربه‌ی کل نانوشتنی ها؛ لطفا فهرست موضوعی و زمانی بالای صفحه را ببینید!

صدای سخن عشق

میراثِ من!

خواستن و استغنا

معنیِ زندگی

جاعنوانی

مهمترین کار ۳

پذیرشِ کامل

چسبیدن به دنیا

مراقبهء نوشتن ۱۶ اردیبهشت

فرمولِ حالِ بد