Isha Volunteer

 There is something mysterious about volunteering in Isha. 

There’s no Isha vs Us! 

There’s no them vs Us!


We are all responsible for everything!

Like Sadhguru!

He definitely feels responsible for every being!


That’s the love we all feel. 

So we should be like him!

No matter where we are!

No matter what label we have!


We learn from him. 

We are responsible for everything!

Everything on earth and beyond!

Everything inside Isha or Outside it!


We all are one!

We all are life!

We all are Yoga!

نظرات

برای تجربه‌ی کل نانوشتنی ها؛ لطفا فهرست موضوعی و زمانی بالای صفحه را ببینید!

صدای سخن عشق

میراثِ من!

خواستن و استغنا

معنیِ زندگی

جاعنوانی

مهمترین کار ۳

پذیرشِ کامل

چسبیدن به دنیا

مراقبهء نوشتن ۱۶ اردیبهشت

فرمولِ حالِ بد