ساختن خود

 ساختن خود

***

ساختن دنیا از ساختن ذهن ساخته می‌شود. ساختن ذهن از ساختن بدن خود شروع می‌شود. 

برای ساختن دنیا باید خودت را بسازی. 

این ساختن دنبال چیزی در آینده رفتن نیست. 

دنبال هدفی در آینده رفتن نیست. 

از لحظه شروع می‌شود. 

گاهی به دوستی که کار مدیتیشن انجام می‌داد گفتم هرچقدر کار تو خالص تر باشد بیشتر رشد می‌کند!

در مورد خودم هم صادق است. هرچقدر این نوشته‌ها صادقانه تر باشد بیشتر برد دارد. 

هرچقدر آینده در این نوشته‌ها باشد ارزشش کمتر می‌شود. 

هرچقدر حال در این‌ها باشد در آینده هم با ارزش تر خواهد بود! 

تناقض به نظر می‌رسد اما درست است. 

این نوشته‌ها آینده ندارد. یعنی چیزی در آینده نیست که بخواهم بدست بیاورم. خواننده یا عکس العمل یا هرچیزی در دیگری نیست که من الان بخواهم! 

فقط جاری شدن است و بس!


حال اگر جاری شدن در لحظه کامل باشد. اگر خودم را از آینده و از ایگو و از این شخصیت ذهنی پاکسازی کرده باشم آینده ساخته می‌شود. 

درست زمانی که به آینده نیازی نداری می‌توانی آینده را بسازی. 

می‌خواهم همیشه همینطور باشم! 

یعنی راحت و آسان بنویسم! انرژی نوشته‌ها در کسانی که مستعد هستند پخش شود! 

اگر هم نشد خوب است!


جایی بین خواستن و نخواستن!

https://www.unwritable.net/2022/03/blog-post_64.htmlساختن دنیا از ساختن ذهن آرام شروع می‌شود. ذهنی نسبتاً خاموش. ذهنی که با اجزای جهان بازی می‌کند. ذهنی که به راحتی دنیا را می‌سازد! اراده می‌کند و می‌شود! 

گرفتن هر تصمیمی با یوگا شروع می‌شود. با تمرین جسم و ذهن و توجه!

کار زیاد دارم! 

کار روی خودم!

ساختن خودم!

ساختن با ذهن!

ساختن جهان!


نظرات

برای تجربه‌ی کل نانوشتنی ها؛ لطفا فهرست موضوعی و زمانی بالای صفحه را ببینید!

صدای سخن عشق

جاعنوانی

میراثِ من!

معنیِ زندگی

خواستن و استغنا

مهمترین کار ۳

چسبیدن به دنیا

مراقبهء نوشتن ۱۶ اردیبهشت

برای تارا، همه‌ی آدم‌ها و خودم!

فرمولِ حالِ بد