کونِ کار - ٧ - کارِ دائم

زمان خواندن 3 دقیقه ***

 کونِ کار - ٧ - کارِ دائم

***

در سفر شناخت درونی، معانی و مفاهیم برایت عوض می‌شوند. معمولاً تعریف ها یا برنامه‌های ذهنی که از کودکی یا از کارمای خودت گرفته ای پاک می‌شوند. در نتیجه تعاریف جدیدی برایت درست می‌شود. این بار آگاهانه و براساس تجربه‌ی درونی خودت. 

یکی از این تعریف ها تعریف کار است! 


آنچه در جامعه از کار تعریف شده این است:


«فعالیتی که همه باید انجام بدهند معمولاً ٩ صبح تا ۵ عصر تا بتوانند در جامعه زندگی کنند. در ازای این فعالیت به شما پول میدهند. آدم‌ها اگر کار نکنند طرد شده و یا از گرسنگی و بی پولی یا سرما و گرما خواهند مُرد. حیات اجتماعی یا هویت اجتماعی ما هم مستقیما به کار مرتبط است! اگر تا ۶۵ سالگی کار کنی، بعد بازنشسته می‌شوی و تا زمان مرگ بیمه هزینه‌های زندگی ات را می‌دهد. در حالت پیشرفته‌ترِ این تعریف، کار در واقع کانتریبیوشن یا بازگشتِ ارزش توست به جامعه. یعنی بده بستان تو با جامعه. »


این تعریف برای ٩٩ درصد آدم‌ها واقعی است و غیرقابل سوال، پذیرفته شده و با آن زندگی می‌کنند. 

خیلی هم خوب! 


حالا ببینیم تعریف جدید چیست. 

براساس تعالیم یوگا انسان شامل بدن فیزیکی و بدن فکری-احساسی و بدن انرژتیکی است. 

کار هم یا فیزیکی است یا فکری-احساسی یا انرژتیکی.

پس بر اساس یوگا اگر شما فکر می‌کنید هم در حال انجام دادن کار هستید. 

در مقابل مراقبه یا مشاهده است. 

گرچه این مراقبه خودش یک کار یا عمل به نظر می‌رسد ولی اینطور نیست. 

مراقبه فقط مشاهده‌ است. 

مشاهده‌ی بدون قضاوت. یا مشاهده‌ی بدون کار. 

در واقع مراقبه، کاری انجام ندادن است. 

نسبت مراقبه به کار مثل سکوت است به موسیقی. 

اگر سکوت نباشد موسیقی معنا ندارد. 

اگر مراقبه نباشد کار معنا ندارد. 

مراقبه بستر و فضایی است که کارها در آن انجام می‌شوند. 


آدمهای بسیار کمی هستند که می‌توانند دائما مراقبه گون بمانند. 

پس آدمهای معمولی مثل منِ نویسنده، مدام در حال کار هستند. پس کارِ من کاری دائمی است. 

نوعی تلاش دائمی برای آگاه بودن و آگاه ماندن. 


یک فرد آگاه بدون فعالیت هم کار انجام می‌دهد. چنین فردی در حوزه‌ی انرژتیکی هم کار انجام میدهد. همین بودن مهمترین کار اوست. 

نیازی به انجام هیچ کاری ندارد. حتی نیاز به بلند کردن انگشتش ندارد.  

چنین فردی دنیا را از نظر انرژتیکی تغییر می‌دهد. چنین شخصی شبیه بوداست. یا در دنیای امروز شبیه اکهارت. البته اکهارت دست به سخنرانی و نوشتن هم می‌زند و در قالب فرم هم کار انجام می‌دهد. 


اگر این کلمات برای شما نامفهوم و بی معنی است اشکالی ندارد. با همان تعریفی که از کار میدانید جلو بروید. اگر سعی کنید کمی آگاه تر بمانید عالی است. اگر هم نه که شما کار خودتان را بکنید من هم کار خودم را! برای خواندن کل نوشته‌ها در موضوع کار و همینطور داستان کونِ کار از لینک زیر استفاده کنید


https://www.unwritable.net/search/label/کار?m=1


نظرات

خلاصه‌ی نرم‌افزار گوگل:
## خلاصه متن "کونِ کار - ٧ - کارِ دائم":

**تعریف رایج کار:**

* فعالیتی برای امرار معاش (معمولاً 9 صبح تا 5 عصر)
* دریافت پول در ازای کار
* هویت اجتماعی وابسته به کار
* بازنشستگی پس از 65 سالگی

**تعریف جدید کار بر اساس یوگا:**

* کار شامل فعالیت فیزیکی، فکری-احساسی و انرژتیکی است.
* مراقبه در مقابل کار قرار دارد.
* مراقبه مشاهده بدون قضاوت یا "انجام ندادن کار" است.
* مراقبه بستر و فضای انجام کارها است.
* کارِ دائم نوعی تلاش دائمی برای آگاه بودن و آگاه ماندن است.
* یک فرد آگاه بدون فعالیت هم کار انجام می‌دهد (در حوزه‌ی انرژتیکی).
* "بودن" مهمترین کار یک فرد آگاه است.
* چنین فردی دنیا را از نظر انرژتیکی تغییر می‌دهد.

**نکات پایانی:**

* اگر این تعاریف جدید برایتان نامفهوم است، اشکالی ندارد.
* سعی کنید کمی آگاه تر بمانید.
* هر کس کار خود را انجام می‌دهد.

**جمله کلیدی:**

* مراقبه بستر و فضای انجام کارها است.

برای تجربه‌ی کل نانوشتنی ها؛ لطفا فهرست موضوعی و زمانی بالای صفحه را ببینید!

حل اختلافِ خانوادگی

پذیرشِ کامل

عشق چیست؟

جدا شدن از هویت کار

در جستجوی سلامتی - مراسم غذا

وصلهء ناجور

میراثِ من!

شُکرِ موفقیتِ کامل

عدالت نامه

رابطهء من با دنیا