موسیقی سلام فرمانده! - دلدادگی

 موسیقی سلام فرمانده! - دلدادگی

---

موسیقی و هنر راه درازی میرود! موسیقی به عمق وجود تو نفوذ می‌کند! چه شعرش را قبول داشته باشی یانه! چه طرفدار اسپانسر موسیقی باشی یا نه!

جمهوری اسلامی یه برگه‌ی قوی رو کرد! سلام فرمانده! موسیقی اش تاثیر گذار است. من با این موسیقی اشک ریختم! و برای تمام کودکانی که گرفتار دیکتاتوری مذهبی شده‌اند هم اشک ریختم. برای فقر! برای گم کردن موضوع دلدادگی!

اما غیر از فرم موسیقی اش که به نظر من زیباست. و غیر از شعرش که کاملاً دستوری نوشته شده و از طبقه ای از شیعیان صحبت می‌کنه. چیز دیگری در این موسیقی هست که زیبایش می‌کند! 

آن چیزی نیست جز مفهوم ذوب شدگی یا فنا یا عشق! وقتی از مرزهای عقل و استدلال عبور می‌کنی و به وادی دیگری می‌رسی. وادی وادادگی. وادی فنا یا تسلیم. آنجا وادی ای بی نهایت زیباست. این دلدادگی می‌تواند نسبت به یک امام فرضی غایب باشد. چیزی از زیباییش کم نمی‌شود. 

این دلدادگی زیباست. نه آدمهای منطقی نه من و تو و نه ایران اینترنشنال نمی‌توانند درست درک اش کنند. آنها منطقی اند. 

اما موضوع دلدادگی هم تا حدودی مهم است. 

دلدادگی می‌تواند به یک امام فرضی باشد

میتواند نسبت به یک درخت باشد

نسبت به همسر

فرزند

یک هدف!

هر چیزی می‌تواند موضوع دلدادگی باشد

موضوع دلدادگی مهم نیست

مهم وضعیت شخص دلداده است

شخصی که در این حالت باشد 

خودش را آگاهانه می‌سپرد به چیزی

از شخصیت و ایگوی خودش می‌گذرد

این به تنهایی و مستقل از موضوع دلدادگی زیباست ...لینک به موسیقی و ویدئو


https://music.youtube.com/watch?v=unE5md_Euk8&feature=shareلینک به نوشته‌ی امام زمان

ابن الوقت یا امام زمان


https://mymindflow.blogspot.com/2022/03/blog-post_22.html?m=1نظرات

برای تجربه‌ی کل نانوشتنی ها؛ لطفا فهرست موضوعی و زمانی بالای صفحه را ببینید!

صدای سخن عشق

میراثِ من!

خواستن و استغنا

معنیِ زندگی

جاعنوانی

مهمترین کار ۳

پذیرشِ کامل

چسبیدن به دنیا

مراقبهء نوشتن ۱۶ اردیبهشت

فرمولِ حالِ بد