حریم خصوصی

 حریم خصوصی

---

دوستان سوالی کردند که جوابش را نمی‌دانستم! گفتند آن چیست که نمی‌خواهی دیگران بدانند! 

به عبارت دیگر کجا ها دیوار کشیده‌ای؟ کجاها خودت را زندانی کرده‌ای! از چه چیزی محافظت می‌کنی؟ از توهم؟ لینک محافظت از توهم را این پایین می‌گذارم. 

راستش را بخواهید حریم خصوصی وجود ندارد. همه‌ی ما شبیه به همیم. برگرفته شده از یک انرژی زندگی جهانی. در زندگی های روزمره شاید دیواری بکشیم. لباسی بپوشیم. اما این‌ها همه قراردادهای موقتی است. دیوارها به زودی فرومیریزد. نهایتاً باید تمام لباسها و نقاب ها را برداری و بروی! 

حتی پوستت هم حریم تو نیست. مارها و پشه ها و عقرب ها به زودی به این حریم تو تجاوز خواهند کرد! زنده یا مرده! 

بسیاری چیزها ذاتا برای بعضی از ماها ناشناخته می‌ماند. آن هم به خاطر غفلت خودمان. حریم ها و پرده‌ها در نهایت دقت گذاشته شده. بعضی چیزها فقط برای افراد خاصی روشن می‌شود. بسیاری چیزها اظهر من الشمس است ولی نمی‌بینیم. 

خیلی از حرفهایی که می‌زنم کسی نمی‌گیرد. خیلی از چیزها را هم که بزرگانی مثل مولانا و سادگورو و آگاهان می‌زنند من نمی‌گیرم! تا در حریم دانستن راهت ندهند نمی‌دانی. وقتی درگیر خود باشی. وقتی عجله داری. وقتی حرافی. وقتی زیاد می‌نویسی! خیلی چیزها از تو پنهان می‌ماند! محافظت از توهمنظرات

برای تجربه‌ی کل نانوشتنی ها؛ لطفا فهرست موضوعی و زمانی بالای صفحه را ببینید!

میراثِ من!

خواستن و استغنا

پذیرشِ کامل

معنیِ زندگی

مهمترین کار ۳

چسبیدن به دنیا

در جستجوی سلامتی - مراسم غذا

مراقبهء نوشتن ۱۶ اردیبهشت

صدای سخن عشق

عشق چیست؟