برای لِنا برای لنا!

---

سه روز پیش پا به این زمین گذاشتی. در سرزمین کانادا. آن طرف زمین. 

من هم عضوی از خانواده ی فرضی تو هستم که  قلبم برایت می‌تپد. مادرت را وقتی حدود چهار ماهه بودی دیدم! نمی‌دانم روحت کی به جسمت پیوست! 

مادرت اهل یوگاست. پدرت هم همینطور. و این سعادتی است. 

خواستم بیایم. شاید هم نتوانم. ولی می‌توانم از همین جا برایت آرزوی خیر و آزادی کنم. آزادی در این زندگی. تو مسیر طولانی ای در پیش داری. ما نصف راه را رفته‌ایم. تو هنوز یک زندگی پیش رو داری!

اگر شد می‌بینمت. اگر نشد هم مهم نیست. ما همه متعلق به خانواده ‌ی انسان هستیم. و خانواده‌ی تمام موجودات زنده. 


ورودت به بهشت را تبریک می‌گویم. 

بهشت همین جاست. 

خودت می‌سازی اش. 

تو از بهشت رانده نشدی!

تو به بهشت دعوت شدی!


ورودت به بهشت را تبریک می‌گویم. 

نظرات

Unknown گفت…
عزیزدلم🥹❤️❤️❤️ ممنونتم مهربون دایی من 🥹🥰❤️🙏🌹
Unknown گفت…
❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️بهشت اینجاست…
بهشت را خودت میسازی❤️❤️❤️❤️❤️❤️

برای تجربه‌ی کل نانوشتنی ها؛ لطفا فهرست موضوعی و زمانی بالای صفحه را ببینید!

میراثِ من!

خواستن و استغنا

پذیرشِ کامل

معنیِ زندگی

مهمترین کار ۳

چسبیدن به دنیا

در جستجوی سلامتی - مراسم غذا

مراقبهء نوشتن ۱۶ اردیبهشت

عشق چیست؟

فرمولِ حالِ بد