عنِ سگِ متمدن عنِ سگِ متمدن

مدفوع وقتی که طبیعی باشه یکی از ابزارهای طبیعت هست که خیلی هم کارکردهای مهمی داره. در طبیعت مدفوع از غذای طبیعی درست میشه. به درستی پخش و تجزیه میشه و چندیدن کارکرد مهم داره. بعضی از این کارکرد ها پخش مواد نیمه هضم شده، غنی کردن خاک، پخش تخم مواد، کمک به تخمک‌گذاری و تغذیه حشرات و غیره هست. در نهایت مدفوع یک حلقه‌ی مهم از زنجیره‌ی چرخه های اکوسیستم رو تشکیل میده. 

آدم مدرن با زندگی غیرعادی خودش و حیوانات اهلیش حجم زیادی از اون رو تولید می‌کنه و یک جا جمع میکنه و بدون انجام پخش و پروسه‌ی طبیعی تجزیه مشکلات خیلی بزرگی تولید کرده. 

بشر خیلی مدرن تر! حیوانات گوشتخوار رو به عنوان همدم خودش پرورش میده. غذاهای کارخانه‌‌ای به خورد این زبان بسته ها میده. و بدترین کار و می‌کنه وقتی به مدفوع می رسه. به جای چال کردن که بهترین و طبیعی ترین و شاید ساده‌ترین راه حله، از وقت گرانبهاش صرف می‌کنه کمرش رو خم می‌کنه این مدفوع رو با یک ماده‌ی تجزیه ناپذیر مخلوط می‌کنه و بعد در طبیعت یا اگر خیلی مودب باشه در یک سطل رها می‌کنه. بعد در نهایت تمدن محتویات سطل رو با صرف بنزین و گازوییل می‌بره چند کیلومتر اون طرف تر پرت میکنه تو طبیعت و مجتمع می‌کنه. 

همون مدفوعی که می‌توانست ظرف چند روز در زیر خاک تجزیه بشه و خاک رو غنی کنه رو تبدیل می‌کنه به هزاران تن پلاستیک مخلوط به مدفوع! حال این پلاستیک های مخلوط شده با مدفوع رو چه کنیم! بلای جان انسان و طبیعت که توسط انسان مدرن متمدن تولید شده! هیچ کسی هم حاضر نیست مجدد اون پلاستیک رو برداره و یه خاکی به سرش بریزه! این شد نمونه‌ای از ایجاد مشکل و حل مشکل توسط انسان متمدن متفکر! 
ویدیوی‌زیر‌را ببینید


https://youtu.be/2Xnf2nHad6I?si=Wjk-BMM2JXCAb4PA


نظرات

برای تجربه‌ی کل نانوشتنی ها؛ لطفا فهرست موضوعی و زمانی بالای صفحه را ببینید!

میراثِ من!

خواستن و استغنا

پذیرشِ کامل

معنیِ زندگی

مهمترین کار ۳

چسبیدن به دنیا

صدای سخن عشق

در جستجوی سلامتی - مراسم غذا

مراقبهء نوشتن ۱۶ اردیبهشت

عشق چیست؟