networkbase سیستم عامل

قبلا در مورد انواع سیستم عامل های ذهن صحبت کرده بودم
این هم معرفی یک نوع سیستم عامل

سیستم عامل فکری network base یعنی زندگی براساس روابط با دیگران
اصول این سیستم به این قراره

تنهایی زندگی کردن هیچ غنا و لذتی نداره و بسیار محدود ه
اصولا ما در زندگی باید کاری بکنیم که دیگران برای ما کاری انجام دهند یا ما برای دیگران کاری انجام دهیم
یعنی نود درصد اوقات به این کار می گذرد
Present کردن و حفظ ظاهر از اصول این سیستم است
لباس بسیار مهم است
این معامله با پول یا با ایجاد حس خوب در دیگران انجام می شود
اما حس خوب به پول اولویت دارد
متقاعد کردن از اصول اولیه این نوع زندگی است
ایجاد روابط فراوان و هدف دار هسته این نوع زندگی است
روابط با هیچ کس حتی دشمن قطع نمی شود
این سیستم توجه دقیقی به حس طرف مقابل دارد
توجه دقیقی به قدرت وطرف برتر و فروتر دارد
انواع وسایل ارتباطی از اصول اولیه این سیستم است از جمله زبان بدن body language ، حرف زدن و تلفن زدن و دیدن ومکاتبه و ...

نظرات

برای تجربه‌ی کل نانوشته ها؛ لطفا فهرست موضوعی و زمانی بالای صفحه را ببینید!

کارما برای خودم و برای تارا!

خودکشی!

کونِ کار -۶- آیا معنویت جدی است؟

شُکرگذاری در لحظه!

عدالت - عدالتِ لحظه

چرا می‌نویسم؟ چون هستم؟

مکالمات من و تارا

زندگی در جنگل

توجه به خود، اتصال با خدا

تنهایی و آرامش جاده