گناهِ آینده

 گناهِ آینده

***

آینده چیست؟ 

آینده یک فکر است که در حال تولید می‌کنیم. فکری که عموماً گناه است. 

از دوران مدرسه و دانشگاه برنامه‌ریزی و آینده نگری تبلیغ می‌شد و ارزش نامیده می‌شد. 

به مرور اما رابطه‌ی من با آینده در حال تغییر است. محل زندگی من لحظه است و گاهی هم سفری به آینده می‌کنم. اکثر سفرهای ما به آینده گناه است. اشتباه است. توهم است. 

اگر در حال مانده باشی و تجربه‌ای از لحظه را چشیده باشی می‌دانی، واگر نه تو در آینده و گذشته زندگی می‌کنی و خودت نمی‌دانی. 

اکهارت گفت کنار گذاشتن نفْس، با کنار گذاشتن زمان ممکن است. 

پس زمان چیزی جز نفس نیست. توهمی از رسیدن. توهمی از آینده. 

هرگاه از لحظه جا ماندی، خودت را نگاه کن. نشانه‌اش کمی بی صبری یا نارضایتی یا بی قراری یا عدم سرور است. در این مواقع تو حتماً در آینده رفتی. همان گناه ذهن. 

این نوشته‌ها هم گاهی گناه است. 

درست در لحظه‌ای که من به خوانده شدن اینها در آینده بیاندیشم راه به خطا برده‌ام. 

این نوشته‌ها یک بازی لحظه‌ای است. همین! 

اگر در بازی لحظه بمانم چیزی ایجاد می‌شود ماندگار و بدون زمان! 

اگر وارد توهم آینده شوم، چیزی ناپایدار و بی ارزش ایجاد می‌شود. 


زندگی یک لحظه‌ی بزرگ و عظیم است! 

زندگی لحظات مختلف نیست! 

زندگی مجموعه‌ای از هزاران لحظه‌ی جور و واجور نیست. زندگی مجموعه‌ای از لحظات خوب یا بد نیست. 


زندگی یک لحظه‌ی بزرگ است. هر چه بود بنوشش! 

اگر لحظه را ببازی به گناه آینده پرت می‌شوی. 

رنج لحظه را بکش. 

رنج لحظه، خیلی آسان تر از گناه آینده است. 
***

خلاصه‌ی متن، تولید شده توسط هوش مصنوعی

نظرات

برای تجربه‌ی کل نانوشتنی ها؛ لطفا فهرست موضوعی و زمانی بالای صفحه را ببینید!

میراثِ من!

خواستن و استغنا

پذیرشِ کامل

معنیِ زندگی

مهمترین کار ۳

چسبیدن به دنیا

در جستجوی سلامتی - مراسم غذا

مراقبهء نوشتن ۱۶ اردیبهشت

صدای سخن عشق

عشق چیست؟