بیزینسِ جهانی

زمان خواندن 1 دقیقه ***

 بیزینسِ جهانی

***


شعار

رسیدن به سعادت جهانی، 

هر نفس یک قدم


Achieving world bliss, 

one breath at a time


محورهای بیزینس


١- پایداری بیزینس در گرو همراه کردن مشتریان

٢- تغذیه درست و کشاورزی پایدار

٣- محیط زیست و درختان و حفظ تعادل و تقدس طبیعت

۴- آموزش یوگا و معنویت به عنوان راه حلی درست برای سلامت جسم و روح

۵- تاکید بر مراقبه و کار شخصی به عنوان نقطهء شروع تغییر

۶- اصل تشکیل جهان از افراد و روابط بین انسانها به عنوان مسیر گسترش آگاهی

٧- تبیین اهمیت موضوع با توجه به تهدیدات شامل افسردگی، سوء مصرف مواد و جنگنظرات

برای تجربه‌ی کل نانوشتنی ها؛ لطفا فهرست موضوعی و زمانی بالای صفحه را ببینید!

آرزوت چیه الان؟

آزادیِ خریدنی

نعمتِ تنهایی

دیوانگیِ ذاتی

منفی بافی

اولین و آخرین روز

غلبه بر حس قربانی

خدایا شُکر

برکت

باده ای رنگین