معنیِ لحظه

زمان خواندن 1 دقیقه ***

 معنیِ لحظه

***


لحظه نانوشتنی است. 

درست مثل خدا. 

لحظه را نمیتوان معنی کرد ولی تمام معانی در لحظه است. 

معنیِ زندگی کجاست؟ 

معنی زندگی در اهداف تو نیست. 

معنی زندگی در میزان قلمروی تو و زمین و ملک تو نیست. 

معنی زندگی در میزان آبرو و شهرت تو نیست. 

معنی زندگی در دارایی هایت نیست. 

معنی زندگی در بچه‌ها و نوه هایت نیست. 

معنی زندگی در مدارج و مدارک علمی ات نیست. 

معنی زندگی در بدن تنومندت نیست. 

معنی زندگی در زیبایی‌های زنانه‌ ات نیست. 


تمام معنی، در همین لحظه است. 

اگر دنبال معنی زندگی هستی به لحظه بیا. 

نه، لازم نیست بیایی! تو فقط به لحظه برگرد. 

نه، تو همواره در لحظه هستی! 

فقط همانجا بمان! 


نیازی نیست تلاش کنی برای رسیدن به لحظه! 

تو در لحظه هستی! فقط از لحظه بیرون نرو! 


با ذهن و افکار و اضطراب آینده و اینها از لحظه بیرون نرو! 


و وقتی اینجا بمانی زندگی ات معنی می‌شود! نظرات

برای تجربه‌ی کل نانوشتنی ها؛ لطفا فهرست موضوعی و زمانی بالای صفحه را ببینید!

آرزوت چیه الان؟

آزادیِ خریدنی

نعمتِ تنهایی

دیوانگیِ ذاتی

منفی بافی

اولین و آخرین روز

غلبه بر حس قربانی

خدایا شُکر

برکت

باده ای رنگین