تذکرة الاولیاء مدرن

زمان خواندن 1 دقیقه ***

 تذکرة الاولیاء مدرن

***


معرفی معلمان بزرگ و انسان‌های آگاه خودش باعث نعمت و برکت است. اینجا میخواستم بعضی از این نام ها را بیاورم و اگر فرصتی بود به صورت مختصر معرفی شان کنم. 

آرمان بشر، رسیدن به مبدأ و عشق و آگاهی و آزادی است. افرادی در این مسیر پیشگام ما هستند. آنها امامان ما هستند. یعنی کسانی که زودتر به گنج آگاهی دست پیدا کرده‌اند. در ادبیات اسلامی از آنها به عنوان مقربین یا سابقون یا مومنین نام برده شده‌اند. 


نکته‌ء مهم این است که ذهن مقایسه گر را کنار بگذارید. خودتان را بالاتر یا پایین تر از آنها نبینید. 

شخصیت این معلمان را در نظر نگیرید. 

پرواز را به خاطر بسپارید. 

پرنده رفتنی است. 

پیام این معلمان را بگیرید. 


به هر حال شما خودتان مستقیما به حقیقت متصل هستید. 

هیچ کس از خود شما به حقیقت نزدیک تر نیست. هیچ انسانی کامل نیست. هیچ شخصیتی در حد خدا نیست. 


انسانهای آگاه زیادی هم هستند که معروف نیستند. به هر حال این اسامی افرادی هستند که در این زمان خاص، منشأ الهام برای من بوده‌اند. 

هر کسی می‌تواند معلم ما باشد. و بزرگترین معلم همان معلم درونی هر کسی هست که مستقیماً همه به او دسترسی دارند. 


همان نانوشتنی. 


***

عطار نیشابوری

مولانا جلال‌الدین محمد رومی

حافظ

سعدی

لائوتسه

بودا

مسیح

رامانا ماهارشی

اوشو

سادگورو

اکهارت

گوئنکا

تیک نات هان

کریشنامورتی


 و خیلی از آدمهای معمولی و عادی مثل

حسین عرب زاده

بهارشهیدی

تک تک معلمان یوگا


این لیست و یاد کردن اولیاء کاری دائمی است و ادامه خواهد 

داشت.


 

***نوشتهء مرتبط

http://www.unwritable.net/2024/03/blog-post_4.html

نظرات

برای تجربه‌ی کل نانوشتنی ها؛ لطفا فهرست موضوعی و زمانی بالای صفحه را ببینید!

حل اختلافِ خانوادگی

عکس های قاجاری

شُکرِ موفقیتِ کامل

جدا شدن از هویت کار

روایت های ذهن برای زندگی

وصلهء ناجور

عدالت نامه

میراثِ من!

پذیرشِ کامل

رابطهء من با دنیا