پنج اصل تمرین درونی

زمان خواندن 3 دقیقه ***پنج اصل تمرین درونی

***

سالها بود که یوگا می‌کردم. البته جسته و گریخته. گاهی کلاس می‌رفتم و گاهی نه. شاید حدود ده پانزده سال. 

حدود یکی دو سال پیش وارد مرحله های دیگری از یوگا شدم. فهمیدم یوگا دانش شناخت زندگی و انسان است. پرداختن به بدن فقط یکی از هشت بازوی یوگاست. آنچه در بازار و استودیو ها دیده می‌شود ورژن خیلی رقیق شده و نسبتاً ضعیفی از یوگاست. 

کم کم استادان یوگا را پیدا کردم. مدیتیشن یا دیانا که یکی دیگر از بازوهای یوگاست شناختم. 

خلاصه اینکه در این مسیر برخوردم به استادی که پنج اصل را آموزش می‌دهد. اینجا می‌خواهم به فارسی برایتان بنویسم. 


Inner Engineering 5 principals by Sadhguru

پنج اصل مهندسی درون که در دوره‌‌ی ابتدایی یوگا توسط سادگورو آموزش داده می‌شود. 


Remind yourself of five things:

شاگردان هر روز و هر ساعت این اصول را به خودشان یادآوری می‌کنند. 


1- All the rules in the existence are my rules.

تمام قوانین در دنیای خودم را خود من تعیین می‌کنم. در دنیای درونم من ناخدای کشتی خودم هستم. تعیین کننده‌ی تمام حالاتِ من؛ خودم هستم. من وضعیت روحی و جسمی ام را خودم تعیین می‌کنم. بنابراین هیچگاه قربانی نخواهم بود. هیچ چیزی از بیرون توان تغییر وضعیت درونی من را ندارد. من قربانی نیستم. 


2- My responsibility is limitless. I am responsible for everything. 

مسولیت من نامحدود است. نه تنها مسوول دنیای درونی خودم هستم بلکه من مسؤول تمام جهان هستم. تمام جهان در درون من انعکاس دارد. پس مسؤولیت جهانِ درون و در نهایت کل جهان بر عهده خود من است. هر آنچه در جهان اتفاق می‌افتد من نسبت به آن پاسخی درونی دارم. در نهایت بین جهانِ درون من و بیرون تفاوتی نیست. 


3- The way it is right now; is the way it is and can't be any other way. 

آنچه در این لحظه در حال اتفاق افتادن است تمام است. این لحظه شامل همه چیز می‌شود. من این لحظه را تمام و کمال می‌پذیرم. هیچگاه از این لحظه فرار نمی‌کنم و لحظه‌ی دیگری را طلب نمی‌کنم. تسلیم لحظه هستم و هر لحظه را تمام و کمال زندگی می‌کنم. 


4- I’m not this body; I’m not this mind.

من این بدن نیستم. من این ذهن هم نیستم. 

بدن من مجموعه‌ای از مواد است که از زمین قرض گرفته‌ام. 

ذهن من هم مجموعه ای از انبوه اطلاعاتی است که از محیط بیرون دریافت کرده‌ام. 

من هیچکدام از این دو نیستم. بدن و ذهن هردو رفتنی هستند. 

آنچه پایدار است هوش و آگاهی و فضای پشت بدن و ذهن است. 

آن هوش و آگاهی‌ای که بدن و ذهنِ من در آن پدید آمده و در آن از بین خواهد رفت. 


5- I’m a mother to the world.

من برای جهان شبیه مادری عاشق هستم. من خودِ عشق هستم. عشق وضعیت بودن من است. عشق را از مادر زمین می‌آموزم. وبدون قید و شرط به اطراف انتقال می‌دهم. مثل خورشید بر همه مساوی می‌تابم. من مثل مادر برای جهان هستم. همان‌قدر عاشق و از خود گذشته. 


لطفاً لینک را مشاهده بفرمایید

https://innerengineering.sadhguru.org/نظرات

برای تجربه‌ی کل نانوشتنی ها؛ لطفا فهرست موضوعی و زمانی بالای صفحه را ببینید!

حل اختلافِ خانوادگی

پذیرشِ کامل

عشق چیست؟

جدا شدن از هویت کار

در جستجوی سلامتی - مراسم غذا

وصلهء ناجور

میراثِ من!

شُکرِ موفقیتِ کامل

عدالت نامه

رابطهء من با دنیا