آرزوی خوب!

 آرزوی خوب!

***

می‌گویم تنها کاری که می‌توانم برایت انجام بدهم آرزوی خوب است! 

می‌گوید آرزوی خوب نمی‌خواهم! چند میلیون پول بده!


می‌گویم همین نپذیرفتن یعنی نیاز به آرزوی خوب داری! 

حتی نپذیرفتن آرزوی خوب! 


من آرزوی خوب می‌کنم نه تنها برای تو بلکه برای دخترم و برای تک تک موجودات! 

چرا؟ 

چون من خودم را با تک تک موجودات یکی می‌دانم! 

چون رنجِ نپذیرفتن عشق را می‌دانم!

رنج نپذیرفتن خوبی را درک می‌کنم!

رنجی که تو می‌کِشی!

رنجی که تمام دیکتاتور ها می‌کشند!


من آرزوی خوب می‌کنم برای خودم!

برای خودم که تو را هم شامل می‌شود! 


برای هر کسی که این را می‌خواند و درک می‌کند!

و هر کسی که درک نمی‌کند! 


برای من فرقی ندارد!

من آرزوی خوب می‌کنم!

آرزو می‌کنم؛ آرزوی خوب دیگران را بپذیری!

آرزو می‌کنم بتوانی تو هم عشق را دریافت کنی!

نه از من؛

بلکه از منبع عشق درون خودت! 


من آرزوی خوب می‌کنم برای تو!

برای رنج تو و رنج انسان!


این آرزوی خوب؛ طبیعتِ زندگی است! 

مال من نیست! 


منبع تمام آرزوهای خوب برای همه در دسترس است!

به صورت مساوی!


هر کسی بخواهد؛ خوبی و عشق را می‌تواند دریافت کند!

هر کسی هم نخواهد رنج را می‌تواند دریافت کند! 


من انتخاب می‌کنم خوبی و عشق را دریافت کنم و بدون درنگ آن را برای تو و تمام موجودات هم آرزو کنم!


آرزوی خوب من برای تو برای خود من هم هست!

من خودم را جدا از تو نمی‌دانم!

تو میتوانی جدا شوی!

من باز هم آرزوی خوب برایت می‌کنم! 

آرزوی بدست آوردن پول و ثروت و آرامش و شادی! 


می‌دانم اینها کم نیست!

پس من برای تو آرزوی خوب می‌کنم!

اگر هم نخواستی باز هم آرزو می‌کنم بخواهی! 

چه بخواهی چه نخواهی! 


نظرات

‏ناشناس گفت…
مدتی است نوشته هایت را میخوانم. مهم نیست که چقدر حرفهای بی سر و ته رو با کلمات زیبا تزئین کنی ولی روشن است که در نا آگاهی و کم دانشی زیادی به سر میبری دوست عزیز. .کلماتت بیانگر افکارت هستند و افکارت بسیار متناقض، متوهمانه، خودخواهانه، خودبرتربینانه هستند. انقدر غرق خودت هستی که احتمالا متوجه این خود پیامبر انگاری ات نمیشوی. متوجه نمیشوی که این نگاهت در کشوری مثل کانادا که از امکاناتش استفاده میکنی بسیار مردود و توهین آمیز هست. افکارت و نظراتت ترکیب و نتیجه ای از بزرگ شدن در یک خانواده و جامعه مذهبی و مردسالار، محرومیت های جنسی و آسیب های روانی در نوجوانی و جوانی‌ات است. جامعه ای که مردانی مثل تو را پرورش داده است. نگاه به شدت جنسیت زده ات به زن تاسف بر انگیز است. همسرت را نمیشناسم ولی هر کسی که هست احتمالا بهترین تصمیم زندگی اش را گرفته که از تو گریخته است. نه تنها این، بلکه بر اساس همین نوشته هایت میتواند از تو شکایت کند. پیشنهاد میکنم حتی اگر متوجه نمیشوی چه بر تو میگذرد از متخصص کمک بگیری تا بلکه او بتواند متوجه و درمانت کند، به جای اینکه خودت را و مشکلات جدی ات رو پشت یوگا و مفاهیمی که ارتباطی باهاشون نداری مخفی کنی.
ناشناس نسبتاً محترم!
« تنها کاری که می‌توانم برایت انجام بدهم آرزوی خوب است! »
https://www.unwritable.net/2022/12/blog-post_44.html

برای تجربه‌ی کل نانوشتنی ها؛ لطفا فهرست موضوعی و زمانی بالای صفحه را ببینید!

صدای سخن عشق

جاعنوانی

میراثِ من!

معنیِ زندگی

خواستن و استغنا

مهمترین کار ۳

چسبیدن به دنیا

مراقبهء نوشتن ۱۶ اردیبهشت

فرمولِ حالِ بد

برای تارا، همه‌ی آدم‌ها و خودم!