اتیکت تلفن زدن

 اتیکت تلفن زدن


تلفن مهمترین ابزار ارتباطی در دنیای امروز هست چرا که دیدار های چهره به چهره سخت تر و کمیاب تر شده است. مسایلی باعث می شود که افراد کمتر از این وسیله استفاده کنند که فکر میکنم با استاندارد سازی اتیکت تلفن زدن می شود بهتر و بیشتر از این وسیله استفاده کرد. من این موارد به ذهنم رسید شما هم اگر موردی به ذهنتان می رسد اضافه کنید :)


۱- وظیفه ی صاحب تلفن هست که اگر نمی خواهد تماسی بگیرد موبایلش را سایلنت کند. اگر خواب بودید یا سر کار یا جلسه بودید یا به هر دلیلی زنگ موبایل ناراحتتان کرد این مشکل شماست که فراموش کرده اید سایلنت کنید.


۲- اگر میس کال را دیدید ظرف یک هفته تماس را جواب بدهید البته این فرض که همیشه طرف میسد کال را دیده است اشتباه است و ممکن است دیده نشود پس توقع برگشت میسد کال نداشته باشید. همینطور در مورد مسیج ها. به خاطر افزایش روز افزون نرم افزار های مسیجینگ و نوتیفیکیشن ها هیچگاه نمی توان مطمین بود که طرف مقابل مسیج شما را دیده است حتی اگر نرم افزار چنین اعلام کند. 


۳- اگر وسط مکالمه قطع شد تماس گیرنده دوباره تلاش کند که بگیرد اگر تا ۵ دقیقه نشد تماس آن که با او تماس گرفته شده تلاش کند ولی به هر حال کسی که با او تماس برقرار شده وظیفه ای در برقراری مجدد تماس در صورت قطع شدن ندارد.


۴- این وظیفه ی دریافت کننده ی تماس است که اگر نمی تواند صحبت کند جواب ندهد. اگر جواب داد و وقت کمی داشت یا شرایطش مناسبت نبود باز وظیفه ی دریافت کننده ی تماس است که صریحا بگوید. تلفن کننده وظیفه ندارد شرایط دریافت کننده را حدس بزند یا به یاد بیاورد. تماس گیرنده حتی وظیفه ندارد در مورد شرایط طرف سوال کند البته گاهی از روی ادب خود من این کار را میکنم.

یک پروتکل اخلاقی پیشنهادی برای موبایل:

اگر نصفه شبه و خواب بودید؛ اگر تازه خوابیده بودید

اگر وسط یک کار خیلی مهم هستید؛ اگر وسط جلسه هستید

اگر درحال رانندگی هستید؛ اگر تلفن را جواب بدهید امکان دارد که پرت شوید وسط یک دره ! 

یا با صدای اس ام اس از خواب هفت پریان بیدار شدید!

باز هم درست نیست که به کسی که به شما زنگ زده شکایت کنید!

یا در او احساس گناه ایجاد کنید!

چون این موبایل شماست !

به سادگی می توانید جواب ندهید !

درضمن یک دگمه هم اختراع شده به نام سایلنت !


***


تلفن زدن سخت است!

چون بايد فركانس خودت را رها كنى و بافركانس ديگرى هماهنگ شوى

و اين نوعى مردن است!

مردن در خود!


نظرات

برای تجربه‌ی کل نانوشتنی ها؛ لطفا فهرست موضوعی و زمانی بالای صفحه را ببینید!

صدای سخن عشق

میراثِ من!

خواستن و استغنا

معنیِ زندگی

جاعنوانی

مهمترین کار ۳

پذیرشِ کامل

چسبیدن به دنیا

مراقبهء نوشتن ۱۶ اردیبهشت

فرمولِ حالِ بد