فرمول های طبیعت

سه شنبه‏، 2008‏/09‏/02
برای ریاضیدان ها و فیزیک دانها پیدا کردن یک فرمول جهانشمول که در هر شرایطی جواب درست می دهد یک موفقیت بزرگ محسوب می شود، حالا من یک چنین فرمولهایی که همیشه درست در می آید رو در مورد زندگی پیدا کرده ام که برای من خیلی موفقیت بزرگی محسوب می شود چون می توانیم از آن فرمولها برای زندگی خودمان -که درواقع جدا از بقیه موجودات نیست- استفاده کنیم.
اولین فرمول عبارت است از:
تلاش کن مواد غذایی بدست بیاور
آنرا به بدن خود داخل کن
جفت پیدا کن تخم خود را با جفت خود تماس بده تولید مثل کن
و از موجود جدید مواظبت کن و تمام؛
وظیفه ی تو تمام شده و می توانی با خیال راحت بمیری!
این فرمول برای همه ی جنبنده ها ازگیاه و حیوان و ماهی و باکتری و هر چیز زنده ای صدق می کند
خوب ما هم از این فرمول باید پیروی کنیم
همه ی زندگی ما حسهای ما و افکار ما در راستای این هدف هست، چه بخواهیم چه ندانیم که میخواهیم یا نمیخواهیم
پس این فرمول ساده ای است که می تواند تفسیر شود و بشود درس اصلی زندگی.
پس ما لازم نیست خیلی فکر کنیم در مورد زندگی، کافی است همان فرمول را اجرا کنیم
پس خیلی ساده، لازم نیست که خدا یا بهشت و جهنم تصور کنیم و داستان سرایی کنیم و...
حتی اگر این فرمول را دوست نداشته باشیم ، یعنی مثلا بخواهیم در جهان دیگری زندگی کنیم یا خدایی بزرگ داشته باشیم که چنین و چنان باشد ، کوچکترین خللی به این فرمول وارد نمی شود
چون دامنه ی کاربرد این فرمول خیلی از ما فراتراست
پس برای زندگی فقط کافیه که این فرمول کلی رو که همه جا در اطراف ما هست رو اجرا کنیم
حال روش اجرای این فرمول به تعداد گونه ها ی جانوران و سلیقه ی انسانها متفاوت است اما فرمول کلی همه جا صادق است.

فرمول های دیگر طبیعت:
هر موجود زنده ای بعد از تولد در بدست آوردن مواد تلاش می کند
هر موجود زنده ای با موجودات دیگر و هم نوعان خود رقابت دارد ، گاهی این رقابت برای زنده ماندن تبدیل به همکاری می شود
رقابت در بدست آوردن مواد و در مرحله ی بالاتر در بدست آوردن امکان تولید مثل است و در مرحله بعد این رقابت برای اثبات بهتر بودن است.
کل این ماجرا تحت تاثیر تغییرو تحولات محیط است.
به طور کلی هر موجود زنده ای سعی در زنده ماندن در طول زمان دارد
هر که بهتر با شرایط هماهنگ باشد زنده می ماند

حالا شما می توانید به جای موجود زنده کلمه ی انسان را بگذارید و از فرمول لذت ببرید!

نظرات

برای تجربه‌ی کل نانوشته ها؛ لطفا فهرست موضوعی و زمانی بالای صفحه را ببینید!

کارما برای خودم و برای تارا!

کونِ کار -۶- آیا معنویت جدی است؟

خودکشی!

شُکرگذاری در لحظه!

عدالت - عدالتِ لحظه

چرا می‌نویسم؟ چون هستم؟

کونِ کار -٣ - آیا مراقبه فرار است؟

تنهایی و آرامش جاده

مکالمات من و تارا

توجه به خود، اتصال با خدا