مکالمات من و تارا -٢

 مکالمات من و تارا -٢

***

ددی! 

من تو چشمات تارا رو می‌بینم! 

تو تو چشای من چی می‌بینی؟

من:

من تو چشای تو God و می‌بینم!

تارا:

گاد چیه؟

من:

گاد یعنی لایف life !

تارا:

لایف یعنی چی؟

من:

لایف یعنی تو یعنی تارا!


و هردو شروع می‌کنیم به خندیدن! نظرات

برای تجربه‌ی کل نانوشتنی ها؛ لطفا فهرست موضوعی و زمانی بالای صفحه را ببینید!

درد زایمان و تماس همزمان

حالِ خوب

ایران، خانواده‌ام

معامله یا عشق؟

کارما برای خودم و برای تارا!

مصاحبه‌ی شغلی

وسواسِ آینده

مناجات های شبانه

از قربانی به مسئول

شهرت، غذای نفْس