بازی زندگی

زندگی یه بازیه
یه بازی اجباری
درست مثل بازیهای بچگی
همه ما یادمون هست
ماشین بازی، خاله بازی ، مامان بازی، د.. بازی
بازی فکری یا بدنی
بازی با کلمات
دختربازی
...
میشه تنهایی بازی کنی
میتونی هم با بقیه بازی کنی
دو نفری یا چند نفری
...
میشه این بازی رو جدی گرفت
میشه هم فقط بازی کرد

نظرات

‏ناشناس گفت…
زندگی عرصه یکتای هنرمندی ماست....
زندگی چیزی نیست که لب طاقچه عادت از یاد من و تو برود.....
زندگی در صدف خویش گهر ساختن است....زندگی آی زندگی خسته ام خسته ام ....و از این حرف ها!!ولی راستش باید گفت اگر زمانه نسازد تو با زمانه بساز چراکه اگه اگه تو زندگی نکنی زندگی تو رو ....!باور کن

برای تجربه‌ی کل نانوشته ها؛ لطفا فهرست موضوعی و زمانی بالای صفحه را ببینید!

کارما برای خودم و برای تارا!

خودکشی!

شُکرگذاری در لحظه!

چرا می‌نویسم؟ چون هستم؟

عدالت - عدالتِ لحظه

مکالمات من و تارا

کونِ کار -۶- آیا معنویت جدی است؟

زندگی در جنگل

توجه به خود، اتصال با خدا

تنهایی و آرامش جاده