networkbase سیستم عامل

زمان خواندن 1 دقیقه ***
قبلا در مورد انواع سیستم عامل های ذهن صحبت کرده بودم
این هم معرفی یک نوع سیستم عامل

سیستم عامل فکری network base یعنی زندگی براساس روابط با دیگران
اصول این سیستم به این قراره

تنهایی زندگی کردن هیچ غنا و لذتی نداره و بسیار محدود ه
اصولا ما در زندگی باید کاری بکنیم که دیگران برای ما کاری انجام دهند یا ما برای دیگران کاری انجام دهیم
یعنی نود درصد اوقات به این کار می گذرد
Present کردن و حفظ ظاهر از اصول این سیستم است
لباس بسیار مهم است
این معامله با پول یا با ایجاد حس خوب در دیگران انجام می شود
اما حس خوب به پول اولویت دارد
متقاعد کردن از اصول اولیه این نوع زندگی است
ایجاد روابط فراوان و هدف دار هسته این نوع زندگی است
روابط با هیچ کس حتی دشمن قطع نمی شود
این سیستم توجه دقیقی به حس طرف مقابل دارد
توجه دقیقی به قدرت وطرف برتر و فروتر دارد
انواع وسایل ارتباطی از اصول اولیه این سیستم است از جمله زبان بدن body language ، حرف زدن و تلفن زدن و دیدن ومکاتبه و ...

نظرات

برای تجربه‌ی کل نانوشتنی ها؛ لطفا فهرست موضوعی و زمانی بالای صفحه را ببینید!

حل اختلافِ خانوادگی

پذیرشِ کامل

عشق چیست؟

جدا شدن از هویت کار

در جستجوی سلامتی - مراسم غذا

وصلهء ناجور

میراثِ من!

شُکرِ موفقیتِ کامل

عدالت نامه

رابطهء من با دنیا