آداب ایمیل

آداب ایمیل زدن از نظر من
حتما موضوع را درست انتخاب کنید موضوع باید نوع ایمیل رو مشخص کنه
انواع کاربردهای ایمیل میتونه اینا باشه،
توجه کنید که افراد مختلف ممکنه برای هرکدوم از این اهداف از ایمیل استفاده کنن

News
Photo sharing
Physiological advice
Social networking
Fun/joke/+18
Business
Personal communication

مطالبی که می نویسید حتما امضا داشته باشه و هدف ایمیل و متن شما کاملا صریح گفته شده باشه

نظرات

برای تجربه‌ی کل نانوشته ها؛ لطفا فهرست موضوعی و زمانی بالای صفحه را ببینید!

کارما برای خودم و برای تارا!

کونِ کار -۶- آیا معنویت جدی است؟

خودکشی!

شُکرگذاری در لحظه!

عدالت - عدالتِ لحظه

چرا می‌نویسم؟ چون هستم؟

کونِ کار -٣ - آیا مراقبه فرار است؟

تنهایی و آرامش جاده

مکالمات من و تارا

توجه به خود، اتصال با خدا