احساس

زمان خواندن 0 دقیقه ***

در مورد چند چیز نمی توان با ذهن و کلمات نظر داد و حرف زد

زندگی
خدا
آدمها
احساسات

اونها رو باید احساس کرد

نظرات

برای تجربه‌ی کل نانوشتنی ها؛ لطفا فهرست موضوعی و زمانی بالای صفحه را ببینید!

عکس های قاجاری

نعمتِ تنهایی

آرزوت چیه الان؟

روایت های ذهن برای زندگی

آزادیِ خریدنی

دیوانگیِ ذاتی

اولین و آخرین روز

غلبه بر حس قربانی

حل اختلافِ خانوادگی

برکت