ورزش

شنبه‏، 2008‏/03‏/22
امروز رفتم اسکی و چون برف ها شل شده بود حسابی خسته شدم و عضلاتم درد می کنه
اما لذت ورزش وحس بعد از اون به این درد کشیدن ها و زحمتش می ارزه
با فعالیت بدنی شدید انواع حس ها توی آدم به وجود می یاد که خیلی جالبه
امروز چند جمله ی قصار گفتم که اینهاست
- ورزش از صد تا دین و مذهب برای آدم بهتره
- هرکاری را با تمرکز انجام بده حتی استراحت
- همواره تلاش کن لذت بعد از تلاش خودبه خود می آید
لذت را قبل ازتلاش طلب نکن که دچار تنبلی می شوی
- در کار هایت غرق شو این خود راه کار بعدی را به تو نشان می دهد
- بیکاری بدترین کار است
- تعلل و عدم تصمیم گیری بد ترین تصمیم است

نظرات

برای تجربه‌ی کل نانوشته ها؛ لطفا فهرست موضوعی و زمانی بالای صفحه را ببینید!

کارما برای خودم و برای تارا!

کونِ کار -۶- آیا معنویت جدی است؟

خودکشی!

شُکرگذاری در لحظه!

عدالت - عدالتِ لحظه

چرا می‌نویسم؟ چون هستم؟

کونِ کار -٣ - آیا مراقبه فرار است؟

تنهایی و آرامش جاده

مکالمات من و تارا

توجه به خود، اتصال با خدا