مهم چیست؟

زمان خواندن 2 دقیقه ***

مهم چیست؟

وقتی در هزارتوی ذهن باشی نمی‌توانی به روشنی مسایل مهم را تشخیص بدهی. گاهی فکر میکنی پول مهم است. گاهی آینده. گاهی سلامت بدن. گاهی روابط. آنچه روشن است ذهن به راحتی گول می‌خورد و منحرف می‌شود. گاهی درگیر احساسات می‌شوی و احساسات می‌شود مهم‌ترین معیار تو! آن نیز چون دریایی متلاطم آنچه مهم است را به تو نشان نمی‌دهد. با احساسات بالاو پایین میروی و تصمیم میگیری. به قول مولانا اینها همه خیال و وهم است. با استدلال و منطق شاید لنگان لنگان چند قدمی بروی. 

اگر لایق باشی

زندگی تو را به جایی می‌برد که فرای ذهن و احساسات است

اگر لایق باشی

از ذهن عبور میکنی، از احساس عبور می‌کنی

آنجا از تلاطم و طوفانهای ذهن خبری نیست

آنجا احساسات فروکش می‌کند

آنجا جایی بالاتر از ابرهاست

اگر بخواهی با ذهن درکش کنی نمی‌توانی

منطقی به نظر نمی‌رسد

شاید حتی خودت فکر کنی دیوانه شده‌ای

از دید ذهن تو حتما دیوانه‌ای

آنجا شهدی است که مستت میکند

اگر لایق باشی

از آن شهد به تو می چشانند

دیگر ذهنت تلاش نمی‌کند

اهم و مهم از یادت می‌رود

نجوایی درگوشت می‌گوید هیچ مگو! 

تو رسیده‌ای!

باور نمیکنی!

من هنوز در جسمم هستم

هنوز سنگینی خاک مرا به پایین می‌کشد

هنوز هوا را بر پوستم حس می‌کنم

ذهن سعی میکند تو را برگرداند

فریاد می‌زند منطقی باش!

عاقل باش!

دیوانه نباش!

پرت و پلا ننویس!


با ذهن منطقی ات وارد مذاکره می‌شوی!

منطق می‌گوید تو زاییده شده ای و خواهی مرد!

بالاخره آن روز می‌رسد. 

دو روش را می‌توان تصور کرد: 

سرگرم باشی تا روز موعود. یا آماده باشی تا آن روز! 

میتوانی خودت را به پول، سرگرمی، ذهن، دیگران، احساسات و غیره سرگرم کنی. چند سالی می‌گذرد. وقتی روز موعود رسید همان روز فکر چاره باشی. چو فردا شود فکر فردا کنی. 

راه دیگر تمرین است و تمرین. تو روزی به این بدن آمده‌ای. آن روز از یادت رفته. در شکم مادر بودی. تکه گوشتی کوچک. مدارهای عصبی ات درست مثل مدارهای الکترونیکی کامپیوتر درحال شکل گیری بود. آن لحظه جریان زندگی در تو دمیده شد. تو فراموش کرده‌ای. کسی کلید روشن شدن آن مدارهای الکترونیکی را زده. تو روشن شده ای. آن تکه گوشت الان بزرگترشده. مسیری را پیموده. ادامه ی مسیر تکه گوشت مشخص است. غذای دیگران! لاشخورها! مورچه‌ها! زمین! تکه گوشت جایش در زمین است. اما شاید بتوانی دستی که کلید را زد پیدا کنی. 

اگر لایق باشی. آن جریان زندگی را درک می‌کنی!

تمرین کن لایق باشی

تمرین کن آرام باشی

بودن را تمرین کن

آن دستی که تو را روشن کرد همیشه هست

همیشه بوده

همیشه خواهد بود

این مهم‌ترین کار است

تمرین کن لایق باشی

سکوت کن

آرام باش

هوشیار باش

گوش به زنگ باش

آن روز موعود نزدیک است

مهم همین است

یقین نزدیک است

صبح خواهد آمد

لایق شو

لایق باش

ساکت باش

برو ...نظرات

Shideh گفت…
اگر لایق باشی!!!!!
لایق بودی و هستی که پا به این قسمت از دنیا گذاشتی

برای تجربه‌ی کل نانوشتنی ها؛ لطفا فهرست موضوعی و زمانی بالای صفحه را ببینید!

حل اختلافِ خانوادگی

پذیرشِ کامل

عشق چیست؟

جدا شدن از هویت کار

در جستجوی سلامتی - مراسم غذا

وصلهء ناجور

میراثِ من!

شُکرِ موفقیتِ کامل

عدالت نامه

رابطهء من با دنیا