اعتماد و بخشش

 اعتماد و بخشش

***

خواستم با دوستی یک حساب جدید باز کنم! منظور یک صفحه برای انجام حسابهای مالی است. یعنی یک ستون که طلب و بدهی های مالی را با هم انجام بدهیم. ناچارا اگر در این دنیا زندگی کنی با هزاران نفر حساب مالی پیدا میکنی! 

من هم از روزی که به این دنیا آمدم با بسیاری درگیر حساب و کتاب مالی شدم. 

اما بعد از توافقات اولیه به این نتیجه رسیدم که دو چیز پیش نیاز هر حساب مشترکی است. اعتماد و بخشش!


ببینیم این دو کلمه چه معنایی دارند! 

شاید در نگاه اول معنی عمومی و مرسوم این دو کلمه برایتان تداعی بشود. اما منظورم معنایی عمیق تر است. برای این دو کلمه که شاید بارها هم استفاده کرده باشیم معنایی عمیق تر هم وجود دارد. 

ببینید من اینجا از کلمات برای انتقال معانی استفاده میکنم. ولی معانی در جایی عمیق تر از کلمات وجود دارند. معانی ابتدا در آگاهی ما ایجاد میشوند و بعد کلماتی را برای اشاره به آن معانی میسازیم. 

هر گروهی هم زبان خودشان را برای نشانه رفتن به آن معانی می‌سازند. 

این دو کلمه هم مستثنی نیستند. 

سعی میکنم به مفهومی که در آگاهی من از این دو کلمه در نظرم بود اینجا اشاره کنم. 


اعتماد

یعنی اطمینان خاطر نسبت به کل زندگی 

یعنی آرامش خاطر نسبت به خالق 

یعنی ایمان

یعنی دانستنِ توهم بودنِ آینده

یعنی نبودن ترس

یعنی اعتماد به جریان عظیم زندگی

یعنی پریدن در دریای سرسپردگی

اعتماد نسبت به شخص خاصی نیست! چرا که دیگری اصلا وجود ندارد!

اعتماد یعنی هر چه از دوست رسد نیکوست

یعنی عاشقم بر لطف و بر قهرش به جد!

اعتماد یعنی وضعیت عیسی بر دار

اعتماد یعنی وضعیت بودا زیر درختِ آگاهیبخشش

بخشش یعنی بودن در لحظه

یعنی پاک شدن اثر گذشته در لحظه

بخشش یعنی زیستن با آگاهی نانوشتنی

بخشش یعنی وضعیت بودن عیسی بر دار

بخشش یعنی انکار زمان

بخشش یعنی اعتماد

بخشش یعنی فهم توهم بودنِ گذشته و آینده

بخشش یعنی خدا

بخشش یعنی من ناخدای کشتی لحظه هستم

بخشش یعنی زندگی لحظه به لحظه

بخشش یعنی سکوت


اعتماد و بخشش و تمام خوبی ها و تمام مفاهیم و تمام آنچه ما جهان مینامیم یکی است

یعنی همه چیز یک حضور است

یعنی یوگا

یعنی توحید


یعنی همانی که نمیشود نوشتش

یعنی عشق

یعنی فراتر از کلمات

یعنی اشک

یعنی سکوت


 


نظرات

برای تجربه‌ی کل نانوشتنی ها؛ لطفا فهرست موضوعی و زمانی بالای صفحه را ببینید!

میراثِ من!

خواستن و استغنا

پذیرشِ کامل

معنیِ زندگی

مهمترین کار ۳

چسبیدن به دنیا

در جستجوی سلامتی - مراسم غذا

مراقبهء نوشتن ۱۶ اردیبهشت

صدای سخن عشق

عشق چیست؟