فکر و احساس نه، پس چی؟

فکر و احساس نه، پس چی؟

***

بسیاری از آموزش‌های اکهارت و سادگورو در مورد اهمیت ندادن به فکر هست. 

صداهای ذهن و موج های احساسات مدام در حال آمدن و رفتن هستند. 

اگر به آنها نباید عمل کنیم پس چه کنیم؟ 


جواب مشاهده‌ی بدون قضاوت است. 

ما حضور مشاهده گر می‌شویم. 

ما بدون قضاوت و عکس‌العمل می‌شویم. 

وقتی به اندازه‌ی کافی این کار را بکنی افکار خاموش می‌شوند. 


اینجا می‌توانیم یگانگی و آرامش واقعی را تجربه کنیم. 

آگاهی خالص! 

تمام افکار و احساسات و تمام دنیای بیرون بی اهمیت می‌شوند. 


نظرات

برای تجربه‌ی کل نانوشتنی ها؛ لطفا فهرست موضوعی و زمانی بالای صفحه را ببینید!

میراثِ من!

خواستن و استغنا

پذیرشِ کامل

معنیِ زندگی

مهمترین کار ۳

چسبیدن به دنیا

در جستجوی سلامتی - مراسم غذا

مراقبهء نوشتن ۱۶ اردیبهشت

صدای سخن عشق

عشق چیست؟