یه چیزی واسه افتخار کردن

بالا خره یه چیزی واسه افتخار کردن به ایران پیدا کردم
ایران جزو معدود کشورهاییه که نه مستعمره بوده نه استعمارگر
جزیاعتش رو تو
wikipedia
توی مقاله ی
بخونید
نقشه هاش هم خیلی جالبه
این هم بخونید جالبه

نظرات

برای تجربه‌ی کل نانوشته ها؛ لطفا فهرست موضوعی و زمانی بالای صفحه را ببینید!

کارما برای خودم و برای تارا!

کونِ کار -۶- آیا معنویت جدی است؟

خودکشی!

شُکرگذاری در لحظه!

عدالت - عدالتِ لحظه

چرا می‌نویسم؟ چون هستم؟

کونِ کار -٣ - آیا مراقبه فرار است؟

تنهایی و آرامش جاده

مکالمات من و تارا

توجه به خود، اتصال با خدا