نقطه تعادل

سالهاست که به دنبال پیدا کردن نقطه تعادل
عقل وعشق
منطق و احساس
هستم
اما نتیجه تحقیقات از طبیعت:
دنیا با منطق کنترل میشه
حرف آخر و منطق می زنه همونطور که توی طبیعت حرف آخر مرگه
اما با احساس میشه زندگی کرد

احساس معمولا وسیله بوده
چه در کمپانیهای بزرگ فیلمسازی چه در مذهب ها چه در جفت گیری
و این یه حقیقت تلخه

من تو زندگی از احساس لذت می برم
اما سعی می کنم به ندرت باهش تصمیم جدی بگیرم

نظرات

برای تجربه‌ی کل نانوشته ها؛ لطفا فهرست موضوعی و زمانی بالای صفحه را ببینید!

کارما برای خودم و برای تارا!

خودکشی!

کونِ کار -۶- آیا معنویت جدی است؟

شُکرگذاری در لحظه!

عدالت - عدالتِ لحظه

چرا می‌نویسم؟ چون هستم؟

مکالمات من و تارا

زندگی در جنگل

توجه به خود، اتصال با خدا

تنهایی و آرامش جاده