توهم لحظه‌ی بعدی!

 توهم لحظه‌ی بعدی!

***

تقریباً کل زندگی ما در نپذیرفتن لحظه‌ی حال و توهم لحظه‌ی بعدی تلف می‌شود. نپذیرفتن لحظه‌ی حال وقتی مثلاً حس خوبی نداریم یا بدنمان در حالت ایده‌آل نیست مشهود تر میشود. اما این نپذیرفتن علت تمام رنجهای ماست. 

کل زندگی ما در جستجوی لحظه‌ی بعدی است. تخیل لحظه‌ی بعدی. تخیل شادی در لحظه‌ی بعدی. مثلا با خودمان می‌گوییم 

اگر آنجا باشم خوش می‌گذرد

اگر آن را داشته باشم خوش میگذرد

اگر آن چیز را بدست بیاورم خوش می‌گذرد

اگر فلان رابطه را داشته باشم خوش می‌گذرد

اگر فلان پول را داشته باشم خوش می‌گذرد

اگر فلان موقعیت را داشته باشم خوش می‌گذرد

اگر فلان بدن را داشته باشم خوش می‌گذرد

اگر در فلان زمان زندگی کنم خوش می‌گذرد


تمام این‌ها تخیل لحظه‌ی بعدی است. 

نپذیرفتن لحظه‌ی حال منشأ تخیل لحظه‌ی بعد است. 


مثلاً همین الان! زیاد حس خوبی ندارم. بعد از چندین روز خیلی خوب لحظات غروب کمی دلگیر است. بدون هیچ دلیل واضحی! 

نوشتن کمک می‌کند نوعی مدیتیشن فعال داشته باشم. و شاید به دیگران کمک کند. چرا که دیگران هم مثل من هستند. 

نوشتن کلمات شاید کمی حالم را بهتر کند. 

ماندن در لحظه! مکث کردن و نگاه کردن لحظه همیشه معجزه می‌کند. 

نیازی به خواندن و نوشتن نیست. 

یک لحظه پذیرش کافیست. 

نیازی به کلمات دیگر نداریم!


نظرات

برای تجربه‌ی کل نانوشتنی ها؛ لطفا فهرست موضوعی و زمانی بالای صفحه را ببینید!

میراثِ من!

خواستن و استغنا

پذیرشِ کامل

معنیِ زندگی

مهمترین کار ۳

چسبیدن به دنیا

در جستجوی سلامتی - مراسم غذا

مراقبهء نوشتن ۱۶ اردیبهشت

عشق چیست؟

فرمولِ حالِ بد