شکرگزاری های ٣ مهر ١۴٠١

 شکرگزاری های ٣ مهر ١۴٠١

***

رمز شادی شکرگزاری است. 

از اینکه رمز شادی را فهمیده‌ام شکرگزارم. 

از اینکه می‌توانم بنویسم شکرگزارم. 

از اینکه در این زمان روی زمین هستم شکرگزارم. 

از اینکه قلمی شیشه‌ای دارم شکرگزارم. 

از اینکه شاید روح دیگری این ها را بخواند و شکرگزارتر شود شکرگزارم. 

از معلمانم سپاسگزارم!

از سادگورو و اکهارت و تمام معلمان پیشینم سپاسگزارم. 

از تمام آدمهایی که با آنها تبادل انرژی داشتم سپاسگزارم. 

از تمام دوستانم!

از تمام خواهر و برادرهایم سپاسگزارم. 

از پدرم سپاسگزارم. از مادرم سپاسگزارم. 

از دیکتاتوری که در سرزمین من بود سپاسگزارم!

از کشور ایران سپاسگزارم. از کشور کانادا سپاسگزارم. 

از اینکه بدن سالمی دارم سپاسگزارم. 

از اینکه چهل و اندی سال در زمین فرصت زندگی داشته‌ام سپاسگزارم. 

از آگاهی اندکی که دارم سپاسگزارم. 

از آن نانوشتنی که قلم در برابرش خُرد است سپاسگزارم. 

از آن نانوشتنی که توان سپاسگزاری را در برابرش را ندارم سپاسگزارم!

از آنکه به من سپاسگزاری آموخت سپاسگزارم!

از تمام نفس هایی که کشیدم!

از تمام درختان زمین!

تمام حیوانات و حشرات!

از اینکه سقفی بالای سر دارم سپاسگزارم!

از اینکه بدنم را می‌توانم تکان بدهم سپاسگزارم. 

از شروع این نوشته و از پایان آن سپاسگزارم. 

از تویی که تا اینجا خواندی سپاسگزارم. 


از آگاهی تو سپاسگزارم. 

اگر مرا قضاوت کردی سپاسگزارم. 

اگر در دل تو تاثیری گذاشتم سپاسگزارم. 

از تمام موجودات عیان و پنهان سپاسگزارم. 


از اجدادم سپاسگزارم. 

از تمام آنچه نمی‌دانم سپاسگزارم. 

از تمام آنچه می‌دانم سپاسگزارم. 


از تجربیات گذشته‌ام سپاسگزارم. 

از اینستاگرام و فیس‌بوک سپاسگزارم!

از اپل و گوگل سپاسگزارم!


از تمام مردم دنیا سپاسگزارم!

از مهندس و کشاورز سپاسگزارم!


از تمام گاوهایی که شیرشان را خوردم! از تمام گندمهایی که نانشان را خوردم سپاسگزارم. 


از تمام لایکها و دیسلایک ها سپاسگزارم. 

از بی توجهی ها! قهرها سپاسگزارم. 


از اینکه می‌توانم سپاسگزار باشم سپاسگزارم. 


از این پایان هم سپاسگزارم!

نظرات

برای تجربه‌ی کل نانوشتنی ها؛ لطفا فهرست موضوعی و زمانی بالای صفحه را ببینید!

صدای سخن عشق

جاعنوانی

میراثِ من!

معنیِ زندگی

خواستن و استغنا

مهمترین کار ۳

چسبیدن به دنیا

مراقبهء نوشتن ۱۶ اردیبهشت

برای تارا، همه‌ی آدم‌ها و خودم!

فرمولِ حالِ بد