کمپین دعا و طلب خیر و آرامش برای دیکتاتور و پیروانش!

 کمپین دعا و طلب خیر و آرامش برای دیکتاتور و پیروانش!

***


قبل اینکه عصبانی بشوید و شروع کنید به خشم ورزیدن و فحش نوشتن لطفاً کمی نفس بکشید و بخوانید!

منِ خارج نشینِ مرفهِ بی درد سوار بر کشتی زیبایی نشستم و دارم طلوع زیبای خورشید را نگاه می‌کنم! 

منِ ماله کش و اسهال طلب و فلان و فلان الان نیازی به جلب توجه ندارم!

اما انرژی خشم و انرژی نفرت را از این طرف زمین دارم حس می‌کنم!

در مقابلش چه می‌کنم؟ 

مراقبه و نوشتن!

مراقبه برای اینکه من در گیر این خشم و این نفرت نشوم!

نوشتن برای اینکه ساکت نمانم!

اما اگر هم کسی خواست ساکت بماند به او حمله نمی‌کنم!

هدف را گم نمی‌کنم!

هدف ایجاد انرژی صلح و آرامش و عشق اول درون خودم است و سپس در اطرافم و سپس در کل زمین!

اینطوری منتی هم سر کسی ندارم! 

من برای اینکه خودخواه هستم می‌نویسم!


قبل از اینکه انواع برچسب‌های عجیب و غریب را به من بچسبانید گفتم کمی توضیح بدهم!


جمهوری اسلامی و ما در برچسب زدن خیلی خلاقیم!

جمهوری اسلامی و ما در خشونت ورزیدن خیلی مشابهیم!

جمهوری اسلامی و ما در انتقام گرفتن خیلی مشابهیم!


اگر میخواهید جمهوری اسلامی نباشیم با خشم نمی‌شود!

اگر میخواهید جمهوری اسلامی نباشیم با مرگ نمی‌شود!

اگر میخواهید جمهوری اسلامی نباشیم با انتقام نمی‌شود!


اگر شما هم میزنید و میکشید 

فرق شما با دیکتاتور چیست؟

اگر شما هم عصبانی هستید و برچسب میزنید 

فرق شما با دیکتاتور چیست؟

اگر شما هم سریعترین و آسانترین راه را که احساساتی شدن است انتخاب میکنید

فرق شما با دیکتاتور چیست؟


کار سخت و اساسی را انتخاب کنید!

ایجاد شفقت و عشق درون خودتان!

عشقی بدون قید!

عشقی بدون مرز!

عشقی که دیکتاتور را هم در بر بگیرد!

دیکتاتوری که از همه بدبخت تر است!

از همه ترسو تر است!

از همه تنها تر است!

از همه گمراه تر است!


دیکتاتوری که خیلی دور نیست!

دیکتاتوری که ما هم هستیم!

درون خودمان هر لحظه می‌توانیم شبیه او بشویم!


پس مواظب باشیم! 

اول مواظب دیکتاتور درونمان!

بعد که دیکتاتور درونمان را بخشیدیم نوبت می‌رسد به بخشش دیکتاتور کوچک بیرون!


بخشیدن اولی سخت تر است!

مهر ورزیدن به دیکتاتوری درونمان و حل کردن آن سخت تر است!


من مواظب دیکتاتور درونم هستم!

دیکتاتوری که هیچگونه کامنتی را نمی‌پذیرد!

من به دیکتاتور درونم می‌پردازم!

همزمان دیکتاتور بیرونی محو می‌شود! 


آن دیکتاتور بیرون از همه‌ی ما بیشتر 

نیاز به طلب خیر دارد!

آن دیکتاتور بیرون از همه‌ی ما بیشتر 

نیاز به دعا دارد!


آن دیکتاتور های بیرونی مثل چنگیز مغول رفتنی اند!

بیایید من و تو دیکتاتور جدیدی نسازیم!

مواظب درونمان باشیم!


دیکتاتور ها ابتدا درون ما ایجاد می‌شوند!

در لایه‌های ذهن ما نطفه‌ی دیکتاتوری کاشته می‌شود!

رشد و پرورش می‌یابد!

و نمود خارجی آن می‌شود همین دیکتاتور های حقیر بیرونی!


ما خالق این دیکتاتور های درونی و بیرونی هستیم! 

با فریاد زدن و خشم کوفتن و مرگ خواستن دیکتاتور ها نمیمیرند!

دیکتاتور ها با ایجاد عشق، رحمت و شفقت ذوب می‌شوند!

داستان بودا و محو کردن دیکتاتور های کوچک و بزرگ را دوباره بخوانیم!

مواظب دیکتاتور درونمان باشیم!

مراقب ایگوی درونیمان باشیم!


برای دیکتاتور و پیروانش که دچار دیکتاتوری درون هستند طلب مغفرت و آمرزش و آرامش کنیم!


نظرات

پانویس اینکه اگر به تعداد کافی و یا شدت کافی دعا و تجسم کنند واقعیت پیدا می‌کند و دیکتاتورها که به آرامش واقعی برسند خودبخود کنار می‌روند واین راه حل کاملاً عملی است.

برای تجربه‌ی کل نانوشتنی ها؛ لطفا فهرست موضوعی و زمانی بالای صفحه را ببینید!

میراثِ من!

خواستن و استغنا

پذیرشِ کامل

معنیِ زندگی

مهمترین کار ۳

چسبیدن به دنیا

در جستجوی سلامتی - مراسم غذا

مراقبهء نوشتن ۱۶ اردیبهشت

عشق چیست؟

فرمولِ حالِ بد