وقایع ایران در پاییز ١۴٠١

زمان خواندن 2 دقیقه ***

وقایع ایران 


اینجا لینک تمام نوشته‌های مربوطه به جریانات اعتراضات مردم در پاییز ١۴٠١ هست.

این اتفاقات قلب و روح خیلی از ما ایرانیان و مردم دنیا را آزرده کرد. این اتفاقات منجر به رنج و نهایتا رشد آگاهی خواهد شد.

امیدوارم با آگاهی و گفتگو؛ تک تک مردم جهان سرشار از عشق و شفقت بشوند.  

به امید شادی و صلح در ایران و جهان


خدای رنگین کمان،خدای سیل، خدای طوفان

https://www.unwritable.net/2022/11/blog-post_2.html


جمهوری اسلامی کیست؟

https://www.unwritable.net/2022/11/blog-post_77.html


برای آزادی

https://www.unwritable.net/2022/11/blog-post.html


بی شرف یا با شرف؟ ریشه های مذهب

https://mymindflow.blogspot.com/2022/10/blog-post_8.html


چرا برای تغییر دنیا؛ خودم را تغییر می‌دهم؟

https://mymindflow.blogspot.com/2022/10/blog-post_30.html


هویت ملی شیعه، زمین جدید اکهارت و حضورحافظ

https://mymindflow.blogspot.com/2022/10/blog-post_4.html


هر ایرانی یک بسیجی! از دوگانگی به توحید!

https://mymindflow.blogspot.com/2022/10/blog-post_3.html


اوج بی اخلاقیِ پلیس اخلاق

https://mymindflow.blogspot.com/2022/10/blog-post.html


عبور از غم جمعی

https://mymindflow.blogspot.com/2022/09/blog-post_30.html


ادب از که آموختی

https://mymindflow.blogspot.com/2022/09/blog-post_61.html


درد دل با قلم! و اکهارت

https://mymindflow.blogspot.com/2022/09/blog-post_27.html


جنگ هفتاد و دو ملت

https://mymindflow.blogspot.com/2022/09/blog-post_26.html


کمپین دعا و طلب خیر و آرامش برای دیکتاتور و پیروانش!

https://mymindflow.blogspot.com/2022/09/blog-post_21.htmlنوشته های قدیمی تر در مورد ایران به دلیل مسائل امنیتی حذف شدند!


نظرات

برای تجربه‌ی کل نانوشتنی ها؛ لطفا فهرست موضوعی و زمانی بالای صفحه را ببینید!

حل اختلافِ خانوادگی

پذیرشِ کامل

عشق چیست؟

جدا شدن از هویت کار

در جستجوی سلامتی - مراسم غذا

وصلهء ناجور

میراثِ من!

شُکرِ موفقیتِ کامل

عدالت نامه

رابطهء من با دنیا