برای آزادی ...

 برای آزادی ...


برای چندمین بار «آهنگ برای» را گوش می‌دهم و باز هم اشک میریزم ...

حال برای خودم و برای خودت می‌نویسم

برای آزادی

برای آزادی از بدن

آزادی از ذهن

آزادی از هویت های پوچ

آزادی از چرخه‌های تکراری


برای آزادی از غم می‌نویسم

برای انقراض آزادی در زمین

برای آزادی از بدن

برای مرگ

برای زندگی

برای رقص

برای زن

برای زنانگی


برای نفْس

برای این تقابل های تکراری

برای جنگ 

برای جنگ‌های درونی

برای صلح 

برای صلح های درونی


برای آزادی 

برای این مفهوم غیر قابل درک

برای آزادی که نام دیگر خداست

برای آزادی که از نان شب واجب تر است


برای آزادی از جنسیت

برای آزادی از زن بودن

برای آزادی از مرد بودن


برای آزادی از تمام برچسب‌ها

برای آزادی از تمام هویت ها


برای آزادی از فرم

برای رسیدن به آزادی بی فرم


برای لحظه

برای آزادی از زمان

برای آزادی از کارما

برای آزادی از گذشته

برای آزادی از آینده


برای آزادی؛ که خود خداست

برای رسیدن به خود

برای رسیدن به خود خدا


برای رهایی از ترس

برای فراوانی

برای خورشید

برای زمین

برای هوا

برای خاک

برای درختان

برای گاوها

برای تمام برگ‌ها

برای تمام این اشکها


برای نوشتن

برای قلم

برای سانسور

برای کشتن آگاهی

برای سکوت

برای کلمه

برای این چند روز بودن روی زمین

برای تمام غمهای انسان

برای دیکتاتور ها که مرده اند قبل از کشتن ما

برای سکوت که همیشه سرشار است


سرشار از آزادی

سرشار از همه چیز

سرشار از خداست ...

اجرای آهنگ برای توسط گلشیفته فراهانی


https://youtu.be/qpReJpbgCmw


نظرات

برای تجربه‌ی کل نانوشتنی ها؛ لطفا فهرست موضوعی و زمانی بالای صفحه را ببینید!

میراثِ من!

خواستن و استغنا

پذیرشِ کامل

معنیِ زندگی

مهمترین کار ۳

چسبیدن به دنیا

در جستجوی سلامتی - مراسم غذا

مراقبهء نوشتن ۱۶ اردیبهشت

عشق چیست؟

فرمولِ حالِ بد