#اخبار سرزمین مادری

زمان خواندن 1 دقیقه ***

 #اخبار سرزمین مادری


«ترور دانشمند هسته ای در خیابان های اطراف تهران!»

همانقدر ناراحت کننده است که شلیک به مردم معترض در تهران. 

دیگر در تهران زندگی نمی کنم ولی هر‌کجا باشم می‌گویم اصل جان انسانهاست. 

هیچ توجیهی پذیرفته نیست. توی هر تیمی باشی اول انسانی. 

انسان باش‌ و کشتن دیگری را توجیه نکن. 

عدالت را بسپار به دادگاه و‌بگذار قلم ها برای عدالت کار کنند نه مسلسلها. 

اگر به دنیایی دیگر معتقدی عدالت را بسپار به آن که به عدالتش ایمان داری. 

تو شاید بسیجی معتقدی باشی یا یک امریکایی راست گرا. 

اگر‌خشمگینی یا ترسان، بدان که خون با خون پاک نمی‌شود. 

تو شاید که نظاره گر خاموشی هستی که نمیدانی عدالت کجاست. اما عدالت آرمانی جمعی است که با سکوت محقق نمی‌شود. 

به حکم‌این‌که تو‌انسانی به دیگری هم که انسان است حق حیات بده. 

اگر طبیعت او‌را زاده بگذار همان طبیعت او را ببرد تو توجیهی نداری که کسی را بکشی. 

عدالت را ذره ذره زندگی کن. هرجا ظلمی دیدی سکوت نکن. حرف بزن بنویس شییر کن. سکوت‌‌ِ هزاران ناظرخاموش، غرش بمب و‌مسلسل را می آورد. 

آنقدر شییر کن که به آن روستایی امریکایی که به ترامپ امید بسته یا بسیجی معتقدی که ذوب در اعتقاداتش است برسد. 

آنقدر بگو تا برسد به دست او‌که بمب می سازد

برسد به دست او‌که از ترور ارتزاق می‌کند

برسد به‌دست آن که قدرت کورش کرده

برسد به دست آن که جنگ برایش نعمت است


نظرات

برای تجربه‌ی کل نانوشتنی ها؛ لطفا فهرست موضوعی و زمانی بالای صفحه را ببینید!

حل اختلافِ خانوادگی

پذیرشِ کامل

عشق چیست؟

جدا شدن از هویت کار

در جستجوی سلامتی - مراسم غذا

وصلهء ناجور

میراثِ من!

شُکرِ موفقیتِ کامل

عدالت نامه

رابطهء من با دنیا