آزادى از زندان

 آزادى از زندان

از كشور

از وطن

از خانواده

از قبيله

از همسر

از فرزند

از بدن

از فكر

از ايده

از احساس

از قلم

از خواننده

از اكسيژن

از زمان

از مكان

از آينده و گذشته

از آرزو

از طلب

از خدا

از كلمه

از پول

از پُست كردن اين نوشته!


نشد كه نشد!

هى ييييي!


نظرات

برای تجربه‌ی کل نانوشتنی ها؛ لطفا فهرست موضوعی و زمانی بالای صفحه را ببینید!

میراثِ من!

خواستن و استغنا

پذیرشِ کامل

معنیِ زندگی

مهمترین کار ۳

چسبیدن به دنیا

صدای سخن عشق

در جستجوی سلامتی - مراسم غذا

مراقبهء نوشتن ۱۶ اردیبهشت

عشق چیست؟