آزادی یعنی انتخاب توجه!

 آزادی یعنی انتخاب توجه!

***
کل زندگی یعنی انتخاب. 

حال اگر خودمان این حق انتخاب را استفاده کنیم درست زندگی کرده ایم. اگر این انتخاب را به دیگران واگذار کنیم یعنی زندگی نکرده ایم. این یک آزادی و انتخاب بزرگ است. یعنی انرژی محدودی که داریم صرف چه چیز بکنیم. مثلا صرف کار یا ساختن چیزی در بیرون یا صرف خودمان یا ساختن چیزی در درون.

تمام انسانهای بزرگ میزان زیادی از انرژی توجه خود را صرف خودشان کرده اند. همین مصرف انرژی برای شناخت خود و شناخت زندگی و شناخت بدن و ذهن نهایتا ما را به خوشبختی میرساند. 

اما اگر اختیار این توجه را به دیگران بدهیم مثلا به جای پرداختن به درون به کار یا امور و مسایل متفرقه مختلف یا به دیگر انسانها یا هر چیزی خارج از خود توجه کنیم زندگی را باخته ایم. 

تمام ثروت ما همین توجه ماست. 

توجه پراکنده و غیر متمرکز هم از قدرت آن می کاهد. همین الان که در حال نوشتن هستم در یک سمینار آنلاین کاری هم هستم. یعنی قسمتی از توجه من صرف مسایل کاری می شود. کار برای چیست؟ برای بدست آوردن حداقلی از زندگی مثل غذا و سرپناه که منجر به آزادی ما از مسایل اولیه ی زندگی بشود. 

پول را برای چه میخواهیم؟ برای خریدن آزادی. بزرگترین آزادی چیست؟ آزادی در انتخاب توجه! یعنی بدست آوردن این آزادی که بتوانیم وقت و توجه خودمان را آنطور که میخواهیم صرف کنیم. حال اگر برای بدست آوردن آزادی؛ آزادی خودمان را بدهیم نقض غرض کرده ایم. کار بیهوده کرده ایم.

جامعه و اطرافیان معمولا برای وقت و توجه ما برنامه ریزی میکنند. طبیعت و بدن ما هم گاهی توجه ما را کنترل میکند. مثلا اگر ناراحتی ای در بدن فیزیکی داشته باشیم توجه ما را به خودش جلب میکند.

تمام همت ما در زندگی آزادی از قید وبند های بدن و ذهن باید باشد. وقتی از قید و بند بدن و ذهن رها شدیم میتوانیم آزادی واقعی را تجربه کنیم. توجه به بدن و داشتن بدن سالم اولین قدم برای آزادی است.

تجربه ی کل زندگی؛ آزادی تدریجی از قید بدن و ذهن است. 

ذهن و بدن در بعد زمان هستند و پرداختن ما به این دو ما را هم محدود به بعد زمان میکند.

اما وقتی از بدن و ذهن رها شدی آنگاه از زمان هم رها میشوی.

نظرات

برای تجربه‌ی کل نانوشتنی ها؛ لطفا فهرست موضوعی و زمانی بالای صفحه را ببینید!

صدای سخن عشق

میراثِ من!

خواستن و استغنا

معنیِ زندگی

جاعنوانی

مهمترین کار ۳

پذیرشِ کامل

چسبیدن به دنیا

مراقبهء نوشتن ۱۶ اردیبهشت

فرمولِ حالِ بد