لجن پراکنی با لینک!

 لجن پراکنی با لینک!

***

گل نیلوفر منشأ الهام برای یوگی هاست. چون از داخل لجن می‌روید. از تمام آن لجن ها استفاده می‌کند و آن طرح زیبا و رنگ زیبا را خلق می‌کند! 

نه تنها خودش آلوده به لجن نمی‌شود بلکه عطر فراوانی هم تولید می‌کند! 

گاهی ایکسم به من می‌گوید در اینترنت لجن پراکنی نکن! شاید در نوشته‌های من لجن هایی یافته! 

(ایکس کنایه از یک فردی است که خودتان شاید بشناسید اما لازم نیست نامش را بیاورم!)

این می‌شود که این حرف لجن دار را به سمت من پرتاب می‌کند! 

حال این من هستم که انتخاب می‌کنم این لجن را تبدیل به گلی زیبا کنم یا از تعفن آن رنج بکشم!  

حالا این نوشته را هم تقدیم کردیم! 

ببخشید شاید شما لجن اش را ببینید! شاید هم عطر و رنگی از گل نیلوفر! 

شما خودتان انتخاب گر و خلاقید!

این شما و این هم لجن پراکنی جدید اینترنتی بنده!

امیدوارم از گل نیلوفر لذت ببرید!!!


نظرات

برای تجربه‌ی کل نانوشتنی ها؛ لطفا فهرست موضوعی و زمانی بالای صفحه را ببینید!

صدای سخن عشق

میراثِ من!

خواستن و استغنا

معنیِ زندگی

جاعنوانی

مهمترین کار ۳

پذیرشِ کامل

چسبیدن به دنیا

مراقبهء نوشتن ۱۶ اردیبهشت

فرمولِ حالِ بد