هفت مهارت کلیدی!

 هفت مهارت کلیدی!

***

دوستی از من خواست هفت مهارت کلیدی خودم را با سطح بندی معرفی کنم! اولی را میخواستم بنویسم نوشتن! پس این شما و این هم نوشتن هفت مهارت! 


١- اولین مهارت همین نوشتن است! نوشتن نوعی کار خلاقانه است! مثل نقاشی با کلمات! ساده است یا پیچیده! 

کار خلاقانه قابل مقایسه و امتیاز بندی نیست! 

کار خلاقانه باید توسط مخاطب درک شود و فرکانس آن به مخاطب منتقل شود! کار خلاقانه شاید از نظر بعضی بی معنی و از نظر بعضی شاهکار به نظر برسد! 

بهترین کار خلاقانه را آیینه انجام می‌دهد! خودت را به تو نشان می‌دهد! 

کار خلاقانه توسط ناظر یا مخاطب معنی می‌شود! 

کارخلاقانه مثل معجزه است!

خلاق و مخلوق و ناظر یکی می‌شوند!

نوعی یوگاست! یگانه شدن خالق و مخاطب در یک مفهوم! 


نوشته‌های مرتبط با نوشتن!

https://www.unwritable.net/search/label/نوشتن?m=1


پانزده تا از علایق یا تمایلات یا مهارتهای من اینجا لیست شده! با تعریف و توضیح!

تحت عنوان عشق های من!

https://www.unwritable.net/2022/04/blog-post_13.html?m=1٢- دومین مهارت من شاید مهارت ارتباط باشد! یا شنیدن! یا دیدن! البته بدون حضور مداخله گر ذهن! 

تمرین کرده‌ام که بتوانم بشنوم! کار سختی است! نیاز به تمرین و مراقبه ی فراوان دارد! 

شنیدن با ذهن خاموش معجزه گر و شفادهنده است! اگر بتوانی بدون قضاوت فقط گوش بدهی آن گوینده از تمام دردهایش شفا میابد! 

نوعی مدیتیشن است. ذهن خودت را خاموش می‌کنی و اجازه میدهی کسی ذهنش را خالی کند! 

انرژی مراقبه‌ی تو به او هم منتقل می‌شود! 

ناگهان طرف مقابل هم ذهنش خالی می‌شود! ناگهان تمام مشکلات ذهنی اش برطرف می‌شود! 

او اینک شفا یافته! ٣- شاید تحصیلات قبلی من مهارت حساب شود! مهندسی عمران یا ساختن شهر و راه و ساختمان! یا مهندسی محیط زیست یا اقتصاد و مدیریت انرژی دانسته های من باشند! نمیدانم محفوظات را می‌توان مهارت نامید؟

بیست سال تحصیل!

https://www.unwritable.net/2023/06/blog-post_21.html?m=1

راه زندگی

https://www.unwritable.net/2022/10/blog-post_10.html۴- درک لحظه! آری! درک لحظه یک مهارت بزرگ است! شاید حتی یک موهبت بزرگ! 

وقتی بتوانی لحظه را درک کنی تمام خلاقیت ها را داری! تو به منبع متصلی! تو می‌توانی در هر لحظه بهترین خودت باشی! 

می‌توانی در لحظه ساکن و آرام باشی یا مشغول و متحرک! 

نیاز به مراقبه دارد! نیاز به تمرین دارد! 

نوشته‌های مرتبط با لحظه!

https://www.unwritable.net/search/label/لحظه?m=1
۵- یوگا! انجام ده پانزده سال یوگا مرا به جایی رسانده که فهمیدم یوگا بی‌نهایت است! یکی شدن یعنی بی‌نهایت شدن با کل هستی! یا هیچ شدن! 

یوگا شاید مهارت باشد! 

یوگا ورزش و انعطاف و نرمش نیست! 

یوگا شناخت زندگی است! 

شاید کمی شناخته باشم! 

نوشته‌های مرتبط با یوگا!

https://www.unwritable.net/search/label/یوگا?m=1۶- شاید مهارت دیگر من نداشتن مهارت باشد! یعنی باز بودن تمام گزینه ها! 

یعنی یادگیری مثل یک کودک!

یعنی کنجکاو بودن کودکانه!

یعنی اسیر گذشته نبودن!

یعنی تعریف نکردن خود با گذشته! 

یعنی آماده بودن برای هر کاری! برای یادگیری هر مهارتی! 

شاید این سخت ترین مهارت باشد! مهارت کنار گذاشتن مهارت های گذشته و از نو آموختن! 

یعنی معرفی نکردن خود با گذشته!

نوشته‌های مرتبط با معرفی یا جواب سوال من کیستم!

https://www.unwritable.net/search/label/من%20کیستم?m=1٧- این هفت هم برای خالی نبودن عریضه است! 

عدد مقدس! هفت خبیث یا عزیز! نمی‌دانم! 

به هر حال این هم برای کامل کردن جواب دوستی است که هفت مهارت خواسته بود! 

این هفتمی شاید مهارت هماهنگ شدن با دوستان باشد! مهارت پذیرش! مهارت زنانه! 

مثلاً یعنی من شش تا حرف داشتم اما چون دوستی هفت تا می‌خواهد میکنم هفت تا! 

مهارت زنانه کمیاب و ارزشمند است! 

هر زنی هم ندارد! 

قدرت نرم زنانگی! مهارت زیبای پذیرش زنانه! 

زیاد هم ربطی به بدن ات ندارد! 

می‌توانی مرد باشی و مهارت زنانه داشته باشی!

می‌توانی زن باشی و خالی از مهارت های زنانه باشی! 

دنیا زیادی مردانه شده! زیادی جدی شده! زیادی قانونمند شده! 

دنیا طنز می‌خواهد! دنیا خروج از قانون می‌خواهد! دنیا خلاقیت می‌خواهد! دنیا زنانگی می‌خواهد! 

دنیا سکوت می‌خواهد! 


نظرات

برای تجربه‌ی کل نانوشتنی ها؛ لطفا فهرست موضوعی و زمانی بالای صفحه را ببینید!

درد زایمان و تماس همزمان

حالِ خوب

ایران، خانواده‌ام

معامله یا عشق؟

کارما برای خودم و برای تارا!

مصاحبه‌ی شغلی

وسواسِ آینده

مناجات های شبانه

از قربانی به مسئول

شهرت، غذای نفْس