انسان و مولکول

این فکر یک کمی شاید تند باشه
اما واقعیت همیشه او ن جوری که ما میخوایم نیست
این که ما آدم ها یک کمپلکس شیمیایی هستیم
تمام اتفاقات زندگی ما نتیجه ی این واکنش هاست
یک سری از این واکنش ها توی مغز ذهن ما رو تشکیل میده
با مردن هم این زنجیره ی واکنش های شیمیایی متوقف میشه
و مواد اولیه این واکنش ها بر می گرده به طبیعت
دقیقا همون اتفاقی که توی یک مولکول یا ویروس یا باکتری میفته
در اثر تکامل شده یه موجودی مثل ما با یه ذهن پیچیده

نظرات

برای تجربه‌ی کل نانوشته ها؛ لطفا فهرست موضوعی و زمانی بالای صفحه را ببینید!

کارما برای خودم و برای تارا!

خودکشی!

شُکرگذاری در لحظه!

چرا می‌نویسم؟ چون هستم؟

عدالت - عدالتِ لحظه

مکالمات من و تارا

زندگی در جنگل

کونِ کار -۶- آیا معنویت جدی است؟

توجه به خود، اتصال با خدا

تنهایی و آرامش جاده