آینده با هوش مصنوعی

 آینده با هوش مصنوعی

***

قبلاً گفتیم ذهن چهار قسمت دارد. 

در نوشتۀ هوش «مصنوعی و یوگا» کمی مقدمات داستان را توضیح دادم. 


https://www.unwritable.net/2023/12/blog-post_79.html


در نوشته و ویدیوی زیر هم چهار قسمت ذهن توضیح داده شده است. 


https://www.unwritable.net/2022/04/blog-post_24.html


چهار قسمت ذهن عبارتند از

 • هویت یا خود
 • حافظه یا انبار اطلاعات قدیمی
 • منطق یا تحلیل
 • چیتا یا لحظه


حال با دانستن این موضوع می‌خواهم کمی با هم آینده نگری کنیم. 

اولین هوش مصنوعیِ ساخته‌ی ذهن بشر، همین زبان است. یعنی تعدادی حروف و کلمه را که هریک نشانه‌ای برای یک مفهوم هستند را با چینش های مختلف می‌چیند و زبان را می‌سازد. 

حال به مدد قدرت پردازش بالای کامپیوتر ها این امکان برای تمام زبان‌ها و حتی تصاویر و صداها و ویدیوها هم ایجاد شده. 

کامپیوتر می‌تواند هزاران تصویر را بگیرد و از ترکیب آنها تصویر جدیدی بسازد. همینطور برای صدا و ویدئو. 

کل این فرآیند هیچ خلاقیتی ندارد بلکه بازترکیب همان اطلاعات قدیمی است. 

انسان هم سالها فکر می‌کرد بازترکیب اطلاعات قدیمی نوعی خلاقیت است که البته اینطور نیست.  روش scamper سازوکاری برای بازترکیب می‌داد و به اشتباه خلاقیت نامیده می‌شد. 

در آینده‌ای نه چندان دور، بشر به این موضوع پی می‌برد، چرا که نرم‌افزار با سرعت بالایی می‌تواند متن و صدا و تصویر و ویدئو درست کند. 

اینترنت پر می‌شود از تصاویر و موسیقی های ساخته شده توسط هوش مصنوعی و با عرضه‌ی بالا دیگر ارزش آنها پایین می‌رود. ویدیوهای مصنوعی آنقدر زیاد می‌شود که تفاوت ویدیوی اصلی با مصنوعی از بین می‌رود. هیچ ویدیویی دیگر قابل اتکا و استناد نیست. هر آنچه ذهن تصور کند را کامپیوتر می‌سازد. به هیچ ویدیویی نمی‌توان اعتماد کرد. 

در این زمان یک چیز اما هنوز ارزش دارد و آن خلاقیت واقعی است. خلاقیت واقعی که در حوزه‌ی چیتا یا ذهنِ بدون زمان است. 


در آینده، ارزش داستان و ایده بیشتر می‌شود. 

ایده‌های خالص و ناب بیشتر از شکل و فرم و تصاویر مهم می‌شوند. 

وقتی انفجار مجدد تولیدات ذهنی و مولتی مدیا را داشته باشیم ارتباط عمیق انسانی و تماس فیزیکی و چشمی مهمتر می‌شود. 


رانندگان، کارگران، عکاسان، گرافیست ها، فیلمبرداران، سازندگان موسیقی، کد نویسان، نویسندگان، کارهای حسابداری و محاسباتی، وکلا، پزشکان و تمام کارهایی که ماهیت تکراری و بازترکیب اطلاعات دارند، کمرنگ می‌شوند. 


کارهای انسانی مثل مربیان یوگا، مشاوران، کوچ ها، روحانیون و تمام کارهایی که مستقیم با روان و روح انسانهاست و نیاز به خلاقیت و حضور در لحظه دارند مهمتر می‌شوند. 
***


:Translation by Gemini


The Future with Artificial Intelligence

Introduction

The text you provided is a reflection on the future of artificial intelligence (AI) and its impact on human society. The author argues that AI will eventually surpass human capabilities in many areas, including language, image generation, and video production. However, the author believes that human creativity and connection will remain essential in a world dominated by AI.

Key Points

 • The author begins by stating that the human mind can be divided into four parts: identity, memory, logic, and the present moment.
 • They then discuss how AI has already surpassed human capabilities in language generation, image generation, and video production.
 • The author argues that AI will eventually become so advanced that it will be able to create anything that the human mind can imagine.
 • However, the author believes that human creativity will remain essential in a world dominated by AI.
 • They argue that AI will never be able to replicate the human ability to think outside the box and come up with truly original ideas.
 • The author also believes that human connection will become increasingly important in a world where people are constantly interacting with AI.
 • They argue that humans will need to rely on each other for emotional support and guidance.

The Impact of AI on Jobs

 • The author predicts that AI will eventually replace many jobs that are currently performed by humans.
 • They list a number of jobs that are at risk of being automated, including drivers, laborers, photographers, graphic designers, videographers, musicians, coders, writers, accountants, lawyers, and doctors.
 • However, the author also believes that new jobs will be created as a result of AI.
 • They list a number of jobs that are likely to become more important in a world dominated by AI, including yoga instructors, counselors, coaches, spiritual leaders, and other jobs that require human creativity and connection.

Conclusion

I hope that this translation is helpful. I believe that the author's message is a valuable one. While AI is likely to have a significant impact on human society, it is important to remember that humans will always have something unique to offer. Our creativity and ability to connect with each other will remain essential in a world dominated by AI.نظرات

برای تجربه‌ی کل نانوشتنی ها؛ لطفا فهرست موضوعی و زمانی بالای صفحه را ببینید!

میراثِ من!

خواستن و استغنا

پذیرشِ کامل

معنیِ زندگی

مهمترین کار ۳

چسبیدن به دنیا

در جستجوی سلامتی - مراسم غذا

مراقبهء نوشتن ۱۶ اردیبهشت

عشق چیست؟

فرمولِ حالِ بد