Poem “The beyond”

 Poem “The beyond”


Beyond thoughts and emotions;

There’s something!


Something that’s a no thing!

Sometimes it seems like nothing!

But that no-thing is everything!


Nothing or everything!

This is the most amazing no thing!


Swim beyond the ocean of thoughts and emotions!

Then you yourself become nothing!

Definitely then; you feel the Everything!

نظرات

برای تجربه‌ی کل نانوشتنی ها؛ لطفا فهرست موضوعی و زمانی بالای صفحه را ببینید!

میراثِ من!

خواستن و استغنا

پذیرشِ کامل

معنیِ زندگی

مهمترین کار ۳

چسبیدن به دنیا

در جستجوی سلامتی - مراسم غذا

مراقبهء نوشتن ۱۶ اردیبهشت

عشق چیست؟

فرمولِ حالِ بد