روز زنانگی

روز زنانگی

***

من نمی‌گویم روز زن! حتی نمی‌گویم روز مرد! 

به جای آن می‌گویم روز زنانگی یا روز مردانگی. 

اگر بگوییم روز زن، زنانگی را به بدن تقلیل می‌دهیم. 

زنانگی به بدن زنانه نیست. 

زنانگی به خصوصیات زنانه است. 

زنانگی به چیزی گفته می‌شود که در همه زیباست. چه زن و چه مرد. 


زنانگی در تعریف من، یعنی پذیرندگی. یعنی حضور در لحظه. یعنی خدای زایش و محبت. 

زنانگی در تعریف من به بدن نیست. اگرچه بدن زنانه هم زیباست اما زنانگی بالاتر و شامل شونده تر است. 

زنانگی در همه می‌تواند باشد. 


زنانگی یعنی دربرگرفتن به جای تسلط. 

زنانگی یعنی قدرت نرم. 

یعنی بودن به جای انجام دادن. 


زنانگی یعنی هنر. 

زنانگی در مردان هم زیباست. 

زنانگی قرن هاست فراموش شده. زنانگی قرن هاست به بدن تقلیل یافته. 


روز زن برای تجلیل و چاپلوسی از زن نیست! برای جدا کردن زن و مرد نیست. 

روز زن برای تجلیل زنانگی است. 

زنانگی طبیعت، زنانگی یک گل! 

زنانگی مادر. زنانگی پدر. 


زنانگیِ سکوت. 
***

در مورد زنانگی بخوانید

https://www.unwritable.net/search?q=زنانگی&m=1نظرات

برای تجربه‌ی کل نانوشتنی ها؛ لطفا فهرست موضوعی و زمانی بالای صفحه را ببینید!

میراثِ من!

خواستن و استغنا

پذیرشِ کامل

معنیِ زندگی

مهمترین کار ۳

چسبیدن به دنیا

در جستجوی سلامتی - مراسم غذا

مراقبهء نوشتن ۱۶ اردیبهشت

عشق چیست؟

فرمولِ حالِ بد