سلام فرمانده؛ من فدایی ام اگر بشود!

 سلام فرمانده؛ 

من فدایی ام اگر بشود!

---


امشب روی آهنگ «سلام فرمانده» گیر کردم! 


«سلام فرمانده»

«هزار و صد و اندی ساله ... 

همه عالم دنبال مهدی ان» ...


نصف زمین را طی کردم!

نمی‌دانم! چرا!


«عشقْ جانم! امام زمانم»


«عشقْ جانم! امام زمانم»


«عشقْ جانم! امام زمانم»


تو در لحظه هستی 

و لحظه را درک می‌کنی

کسی نمی‌فهمد!

اینجا خصوصی می‌نویسم

خصوصی را عمومی می‌نویسم

خیالم فعلا راحت است

کسی متوجه نمی‌شود!

اگر هم بشود چه بهتر!


قبل از اینکه تو بیایی من زودتر می‌رسم

فردا چند کیلومتر دیگر مانده

اگر آن را هم طی کنم

می‌رسم به مقر تو

به پایگاه فرماندهی ات

به جایی که از آنجا داری دنیا را نجات می‌دهی

نه باشمشیر

بلکه با عشق!


«بیا جون من بیا...»

«بیا یارت میشم، هوادارت میشم،گرفتارت میشم

با همین قد کوچیکم خودم سردارت میشم...»

«بیا جون من بیا...»

«بیا جون من بیا...»

«پاش بیفته من برات قیام می‌کنم»

«عهد می‌بندم روزی لازمت بشم»

«همه رو فدات می‌کنم»


اگر بشود ...
نظرات

برای تجربه‌ی کل نانوشتنی ها؛ لطفا فهرست موضوعی و زمانی بالای صفحه را ببینید!

صدای سخن عشق

جاعنوانی

میراثِ من!

معنیِ زندگی

خواستن و استغنا

مهمترین کار ۳

چسبیدن به دنیا

مراقبهء نوشتن ۱۶ اردیبهشت

برای تارا، همه‌ی آدم‌ها و خودم!

فرمولِ حالِ بد