درست یا غلط!

زمان خواندن 1 دقیقه ***

 درست یا غلط!

---

تا وقتی از ذهن استفاده کنی درست و غلط می‌کنی. ذهن کار دیگری بلد نیست! اگر فقط ذهن تحلیلی را بشناسی تا ابد درست و غلط می‌کنی!

آیا من درستم یا غلط؟ آیا این نوشته درست است یا غلط؟ آیا زندگی درست است یا غلط!

ذهن همیشه چیزها را به دو قسمت تقسیم می‌کند. یک قسمت درست می‌شود یکی غلط. 

کار ذهت خط کشی است! 

خط می کشد. 

جدا می‌کند. 

درست و غلط می‌کند! 

مذهب می‌سازد!

اخلاقیات می‌سازد!

طرف مقابلش را اگر در سمت غلط ایستاده باشد از وسط نصف می‌کند! 


اما چیزی هست که نصف نمی‌شود!

درست و غلط برنمی‌دارد!

نوشته نمی‌شود!


شاید قسمتی از ذهنت باشد!

شاید خود زندگی!

شاید سکوت!

شاید خدا!

اما هست. 

حتما هست. 

اگر لحظه‌ای دست از ذهن ات برداری می‌بینی اش! 

فقط یک لحظه با تو فاصله دارد!

شاید حتی کمتر از یک لحظه!


آن موجود تقسیم ناپذیر!

همان چیزی است که کل جهان را می‌گرداند!

به سادگی!

بدون تقسیم کردن!

بدون درست و غلط!


همان چیز تقسیم نشدنی سلول را تقسیم می‌کند! 

آیا ذهن تو تا حالا توانسته حتی یک سلول را تقسیم کند؟

ذهن کودکانه‌ی من و تو!

حتی نمی‌تواند ذره‌ای از آن را درک کند!

گیج و مبهوت تماشا کن!

تقسیم نکن. 

فقط باش. 

درست و غلطی در کار نیست!


فقط یک درست هست. و دیگر هیچ نیست. 


https://mymindflow.blogspot.com/2022/04/blog-post_24.html
نظرات

برای تجربه‌ی کل نانوشتنی ها؛ لطفا فهرست موضوعی و زمانی بالای صفحه را ببینید!

حل اختلافِ خانوادگی

پذیرشِ کامل

عشق چیست؟

جدا شدن از هویت کار

در جستجوی سلامتی - مراسم غذا

وصلهء ناجور

میراثِ من!

شُکرِ موفقیتِ کامل

عدالت نامه

رابطهء من با دنیا