سفر بیزینسی با مناعت طبع مالی

زمان خواندن 2 دقیقه ***

 سفر بیزینسی با مناعت طبع مالی

---

تمام ما آدم‌ها و حتی دیگر موجودات به‌دنبال زندگی خوب هستیم. زندگی خوب هدف تمام اشخاص است و همینطور هدف تمام بیزینس‌ ها. 

تفاوت در تشخیص روش رسیدن به زندگی خوب است. اکثریت بیزینس‌ ها و آدمها تا الان فکر می‌کردند که با کندن زمین و مصرف بیشتر به زندگی بهتر می‌رسند. رشد رفاه و مصرف و چند برابر شدن مصرف در قرن گذشته ثابت کرد رفاهِ بیشتر گرچه خوب است و مفید ولی به طور بنیادین به شادتر شدن و زندگی اصیلِ بهتر کمک نمی‌کند. صد سال پیش شاید رفاه یک دهم امروز بود ولی کیفیت زندگی یک دهم نبود. شاید حتی بیشتر هم بود. وقتی به کیفیت هایی مثل آرامش درونی یا روابط اصیل انسانی یا تجربیات عمیق نگاه می‌کنیم حتی شاید پس رفت کرده باشیم. هدف رد کردن کل تکنولوژی نیست. رفاهی که در اثر تکنولوژی به ارمغان آمده بسیار خوب است و عالی. اما کافی نیست. رفاه به تنهایی نمی‌تواند رضایت و سرور درونی ایجاد کند. زندگی خوب اول درون ما اتفاق می‌افتد. عشق درون ما ایجاد میشود. احساسات خوب یا بد درون بدن و روح ما تولید می‌شود. برای رسیدن به آن رضایت و سرور درونی کارکردن روی بیرون تاثیر چندانی ندارد. جهت را اشتباه رفته‌ایم. بایستی روی درون خودمان کار کنیم. تک تک و به تنهایی. هریک جدا مسیر سخت درونی را باید طی کنیم. 

چون هرکسی راه خودش را باید برود و خودش به درْک برسد خیلی نمیتوان در موردش حرف زد. اما افرادی که این مسیر را رفته‌اند می‌توانند ما را راهنمایی کنند. جهت و چراغ راه بشوند تا ما هم این راه را طی کنیم. مثلا ابزارهایی مثل یوگا به ما بدهند. 

پس بهترین بیزینس آن است که افراد را به زندگی خوب هدایت کند. البته مسایل معنوی را نمیتوان با مادیات مخلوط کرد. اینجا کمی کار مشکل می‌شود. اما اگر کسی بتواند نیازهای مادی خودش را محدود و تامین کند، بعد از آن بهترین راه کار کردن روی زندگی درونی خوب برای خودش و سپس راهنمایی دیگران است. 

همان کاری که من به دنبالش هستم. مسیر سخت است. پر از شک و تردیدها. اما راه روشن است. امیدوارم مادیات مانع نشود. قناعت و میانه‌روی و عدم مقایسه خودت با دیگران کلیدهای رسیدن به مناعت طبع مالی است. به امید رسیدن به آن روز. 
نظرات

برای تجربه‌ی کل نانوشتنی ها؛ لطفا فهرست موضوعی و زمانی بالای صفحه را ببینید!

حل اختلافِ خانوادگی

پذیرشِ کامل

عشق چیست؟

جدا شدن از هویت کار

میراثِ من!

در جستجوی سلامتی - مراسم غذا

وصلهء ناجور

شُکرِ موفقیتِ کامل

عدالت نامه

رابطهء من با دنیا