مکالمات من و تارا -٢

 مکالمات من و تارا -٢

***

ددی! 

من تو چشمات تارا رو می‌بینم! 

تو تو چشای من چی می‌بینی؟

من:

من تو چشای تو God و می‌بینم!

تارا:

گاد چیه؟

من:

گاد یعنی لایف life !

تارا:

لایف یعنی چی؟

من:

لایف یعنی تو یعنی تارا!


و هردو شروع می‌کنیم به خندیدن! نظرات

برای تجربه‌ی کل نانوشتنی ها؛ لطفا فهرست موضوعی و زمانی بالای صفحه را ببینید!

صدای سخن عشق

جاعنوانی

میراثِ من!

معنیِ زندگی

خواستن و استغنا

مهمترین کار ۳

چسبیدن به دنیا

مراقبهء نوشتن ۱۶ اردیبهشت

برای تارا، همه‌ی آدم‌ها و خودم!

فرمولِ حالِ بد